Senaste uppdatering: 10 augusti 2022 17:22 
 

Har du tappat nycklar?

Upphittade nycklar har lämnats in till föreningens expedition.
Det kan t o m finnas kvar nycklar glömda förra året...

 

Stockholms koloniträdgårdars FOTOTÄVLING 2022:

Älska jorden är temat är årets fototävling

Välkommen att delta i fototävlingen som i år uppmärksammar Stockholms Koloniträdgårdars kampanj Älska jorden.
Jorden är superviktig för skörden och samtidigt en hemlig värld full av liv och mystiska prorcesser.
Skicka in dina tre bästa bilder, du kan vinna Trädgårdsboken om Jord och givetvis äran! Pristagarna kommer presenteras på Koloniträdgårdens dag 27 augusti. Läs mer på på denna länk.

Vandring i den biologiska mångfaldens tecken

Söndagen den 21 augusti kl 10 ordnas en vandring i Råcksta. Vandringen är gratis och vänder sig till kolonister i föreningar som är medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdar. Vi går igenom Råcksta frtidsträdgårdars odlingslotter tillsammans med odlingsrådgivare Ulf Nilsson och biolog Nette Bygren. Läs mer på denna länk
 

 

På förekommen anledning

Parkslide och andra invasiva växter

Den invasiva växten parkslide finns på flera ställen i vårt område och föreningen för diskussion med stadsdelsnämnden hur detta bäst ska hanteras. Just nu kartlägger vi var den finns. Maila styrelsen och berätta var du sett den inom Listudden.
Om man gräver runt parksliden triggas den så att den växer och sprider sig än mer.
Därför är det bästa just nu att inte gräva upp den. Om du flyttar jord som kan innehålla parksliderötter så ska det göras i tättslutna kärl och lämnas till återvinningens fack för invasiva arter/brännbart så det går direkt till förbränning. Skölj redskap som använts och hantera vattnet så det inte blir spridning den vägen. 
Parkslide får absolut inte läggas i våra kvisthögar.

Läs mer om Parkslide under denna länk.

Det finns växter som EU ser som invasiva, främmande arter och givetvis finns det invasiva arter som inte går under beteckningen främmande. Naturvårdsverket har listat de som anses så olämpliga att de ska utrotas. Naturvårdsverket har också en lista på arter som är eller riskerar bli invasiva, men som ännu inte omfattas av några regler, exempel på dessa är blomsterlupin, parkslide, vresrot. Vi är nog många som har växter som sprider sig till andras tomter genom fröer i luften eller genom sitt rotsystem. Det kan kanske vara växter vi själva planterat in, men som sedan växt till sig mer än vad vi tänkt oss - eller ogräs som fått fäste i vår koloniträdgård.

Länk till FORs information om invasiva främmande växter

Läs mer på denna länk

 

 

Hur har du det med häcken

Hur hög är din häck?
Du klippte den säkert till synen vid midsommar, men den växer ju ständigt...

Häckens höjd får max vara 110 cm, räknat från gatunivån, alltså inte från häckens rötter.
Vid vägkorsning får den vara max 80 cm hög - detta för att det ska vara fri sikt för bilister, cyklister och andra.
Se till att det är god sikt om du har tomten mot en vägkorsning - häcken kan ju vara 80 cm hela vägen istället för att bara ha den en liten bit vid korsningen. Det spelar kanske inte roll för insynen - än mindre om vägen är mot husets baksida.


 

 

Midsommarlotteriet

 

Mobila miljöstationen står vid återvinningsstationen den 28 augusti, kl 15.30-16

Även i år finns det möjlighet att lämna färgburkar, kemikalier och mindre elavfall till mobila miljöstationen som kommer till Listudden, till återvinningsstationen vid kiosken. Läs mer på länken.

 

Vägsalt får absolut inte spridas på Listudden!

På förekommen anledning:
Parkingenjör Peter Mellin på Stadsdelsförvaltningen meddelar att vägsalt (eller annat salt) inte får spridas i koloniområdet, vare sig på vägar, rabatter eller som dekoration - oavsett årstid. Saltet går ner i grundvattnet. Listudden ingår i Flatens naturreservat.

 

Områdesansvariga sökes

Vill du ta lite mer ansvar för ditt område? Se till att det fungerar runt uthuset och få mer kontakt med dina kolonigrannar?

Det bör vara två ombud per område och det behövs några fler på område 1, 2 och 3
Är du intresserad: maila styrelsen

 

 

Har du som medlem förslag på förändringar inom föreningen?
Undrar du över något gällande föreningen?

Som medlem har du möjlighet att påverka, få information, lämna synpunkter
och arbeta aktivt för förändringar som kan leda till förbättringar.

Skriv ner det du undrar över, har synpunkter på, tänker om hur vår förening fungerar.
Det du skrivit kan du under säsong lämna i expeditionens brevlåda eller direkt till expeditionen på dess öppettider. Om du hellre vill lämna dina tankar muntligt så kom till expeditionen under säsong på en lördag mellan kl 11 och 12. Hur expeditionen kommer vara öppen under säsongen 2022 beror på smittoläget runt covid.
Du kan givetvis även e-posta det du skrivit till styrelsen@listudden.com.

Ibland kan du få svar/information direkt, ibland behöver styrelsen gemensamt diskutera
igenom frågan/synpunkterna innan du kan få svar.

Du kan givetvis även skicka in en motion till årsmötet, föreningens högsta beslutande organ.
Då tas den upp för behandling på kommande årsmöte. Motioner ska vara skriftliga och inlämnade senast 30 september.
 

 
 

Om alla människor hade en trädgård att ta hand om
skulle världen äntligen få leva i fred !
 
John Beverley Nichols
 

 
Du är besökare nummer
Senaste uppdatering:
10 augusti 2022 17:22
 
Alla bilder redigerade med