Senaste uppdatering: 02 augusti 2021 21:27 
 

Än mer gifter i gödsel !

FOR (Fritidsodlingens riksorganisation) har tidigare i år alarmerat om Pyralid som troligen har spridits genom stallgödsel. Pyralid är ett hormonstörande ogräsmedel som det tar flera år att bryts ner.

FOR har analyserat organisk gödsel och påsjordar. I mer än hälften av de testade gödselmedlen fanns rester av något av bekämpningsmedlen amino- och klopyralid. FOR fortsätter med sina analyser, även av stallgödsel.

Odlingsrådgivare Ulf Nilsson vill inte rekommendera inköp av någon form av organiska gödselmedel just nu. Så länge amino- och klopyralid är godkända för användning inom EU så finns det stor risk att detta problem fortsätter.

Länk till: FORs meddelande rörande bekämpningsmedel i ko- och hönsgödsel
Länk till: Resultat av FORS analyser av gödselprodukter.
Länk till: Resultat av FORs analyser av jordprodukter.

Ser du skador på dina odlingar som kan tyda på pyralid så rapportera och skicka bilder till Stockholms Koloniträdgårdar på info@sthlmkoloni.se, ange vad det är för växt och att du odlar på Listudden.
Anmäl även till FOR på denna länk. 

På denna länk hittar du bilder på pyralid-skadade växter.
Läs mer om Pyralid på FORs webb

 

 

Parkslide

Den invasiva växten parkslide finns på flera ställen i vårt område och föreningen för diskussion med stadsdelsnämnden hur detta bäst ska hanteras. Just nu kartlägger vi var den finns. Maila styrelsen och berätta var du sett den inom Listudden.
Om man gräver runt parksliden triggas den så att den växer och sprider sig än mer. Därför är det bästa just nu att inte gräva upp den.
Parkslide får absolut inte läggas i våra kvisthögar.

Läs mer om Parkslide under denna länk.

Det finns växter som EU ser som invasiva, främmande arter och givetvis finns det invasiva arter som inte går under beteckningen främmande. Naturvårdsverket har listat de som anses så olämpliga att de ska utrotas. Naturvårdsverket har också en lista på arter som är eller riskerar bli invasiva, men som ännu inte omfattas av några regler, exempel på dessa är blomsterlupin, parkslide, vresrot. Vi är nog många som har växter som sprider sig till andras tomter genom fröer i luften eller genom sitt rotsystem. Det kan kanske vara växter vi själva planterat in, men som sedan växt till sig mer än vad vi tänkt oss - eller ogräs som fått fäste i vår koloniträdgård.

Länk till FORs information om invasiva främmande växter

Läs mer på denna länk

 

 

Håll häcken låg

Enligt avtalet med kommunen så är maximal tillåten höjd 110 cm
- och det gäller inte bara de dagar det är syn, utan hela säsongen!

Enligt årsmötesbeslut så ska häcken vara max 80 cm hög vid vägkorsningarna
- även det gäller hela säsongen!

Om du inte vill putsa på häckens höjd alltför många gånger under säsongen, så klipp den än lägre när du ändå klipper. Även om det ser ut att bara vara torra grenar, så brukar den vakna till liv och på kort tid och få blad även där när solens strålar når in.

Du som har tomt vid en vägkorsning, varför inte låta en större del av häcken hålla max 80 cm? Det ger bilarna bättre möjlighet att se om det kommer någon på den korsande vägen.


 

 

Eldningsförbud i Stockholms län

Vi på Listudden har ju eldningsförbud jämt - förutom i grillar och liknande.

Läs mer rörande eldningsförbundet på denna länk
 

 

Inbrott

Ett par stugor har råkat ut för inbrott senaste tiden.
Vi brukar väl inte ha inbrott under säsong, men nu händer det dessvärre.
¨Håll koll på din stuga och är du borta från den kan du ju prata med grannarna så de håller lite extra koll.

Har du haft inbrott gäller som vanligt:
- polisanmäl inbrottet, även om inget blivit stulet
- meddela styrelsen, lämpligen med epost
 

 

Vinterpumpen på 3e Tvärgränd är avstängd

eftersom det är ett läckage på pumpen.
Det är Stadsdelsförvaltningen som kommer hantera lagningen.
Eftersom sommarvattnet är på, så är det ju ingen brådska...


 

 

Vad har du för avlopp?

Tre mindre koloniföreningar i Stockholm har fått besök av miljöförvaltningen och blivit inspekterade. De har slagit ner på avlopp som inte är tillåtna, t ex diskbänksavlopp med rör som leder ner i marken till gamla stenkistor eller rör som går ut i vattendrag eller till ett enda ställe på tomten. Kolonister med otillåtna avloppsledningar har fått böter och anmaning att åtgärda detta inom viss tid - annars blir det mer böter.

Vi vet inte när de kommer och kontrollerar Listudden, men med all sannolikhet kommer de så småningom. Kontrollera och ev åtgärda avloppen i tid, så du följer reglerna och slipper böter. I de nu kontrollerade områdena tittade man bara på avloppen, vi vet inte om de kommer titta på fler saker hos oss, t ex indraget vatten som inte är tillåtet enligt vårt avtal med Stockholm stad och/eller egna duschar.

Den smuts och de näringsämnen som finns i BDT-vattnet (bad, disk, tvätt) ska inte bilda bakterier och sedan rinna ner i grundvattnet eller ut i Flaten. Det är växtrötter som ska ta hand om näringsämnena. Föreningen har ett miljögodkänt duschavlopp vid uthus 4.

Detta är tillåtet:
- utediskbänk med baljor där diskvattnet används till vattning av växter på olika platser i trädgården
- om du har en utedusch, se till att vattnet kan tas om hand för att vattna växter på olika platser med

Godtagbara exempel från miljöförvaltningen:
- diskbänk utan fast avlopp till mark
- en slang som kan förflyttas och därmed sprida små mängder BDT-vatten över en större yta
- tömning av små mängder BDT-vatten sker med diskbalja eller hink.

Med höstfakturan fick du en blå blankett att fylla om vad du har för avlopp.
Fyll i vad du har för avlopp och lägg den i postlådan vid expeditionen senast 20 augusti

 

 

Endast kvistar i kvisthögarna !!!

På förekommen anledning:
Trädgårdsavfall som kan flisas, allt från häckmaterial till grenar upp till 30 cm i diameter kan läggas på någon av föreningens två kvisthögar. En finns bakom dansbanan vid föreningshuset och den andra vid stora parkeringen bredvid idrottsplatsen. Målade, impregnerade, spikade pinnar och brädor får ej läggas i kvisthögen. Inte heller löv, äpplen, jordkokor eller annat komposterbart material. Grenar och kvistar behöver inte avlövas. Stockholms stad hämtar det som läggs på kvisthögarna och då får det inte vara fel material i högarna. Det du inte kan kompostera och inte lägga på kvisthögarna får du själv ombesörja att det fraktas till återvinningen i t ex Östberga eller Högdalen.

    
 

 

Stora fordon på Listudden fastnar och förstör

Stora lastbilar kan ha svårt att komma runt i vårt område.
Broarna är inte skapade för att köra tyngre fordon på och det gör att stora, tunga lastbilar kör på de mindre vägarna och där lätt fastnar i kurvorna som inte är tillräckligt tilltagna för att de ska kunna svänga, komma runt. Häckar och trädgårdar kan få sig en ovälkommen törn.

Tänk på det om du beställer leverans eller service!
Tala om redan vid beställning att vi har väldigt smala vägar och att det är bäst att skicka en mindre bil.


 

 

Listuddsvädret - Listuddens väderstation

Sedan några år har Listudden en egen väderstation som finns placerad på en av stugorna i området. Stationen sköts av en f d kolonist.

Där kan vi se specifik information om vädret på Listudden, både det som är och prognoser, likväl som solens upp- och nedgång och en del annat. När det gäller nederbörden har det varit något fel i programmet som nu är fixat, men det gör att information om nederbörd detta år inte stämmer.


 

 

Expeditionen är stängd i år

Expeditionen kommer inte vara allmänt öppen denna säsong.
Liksom förra året så kan du kontakta följande personer beroende på ditt ärende:
Byggärenden: Ewa/295
P-platser: Siw/145
Nycklar: Åke/165
Stugöverlåtelser: Sussie/73
 

 

Koloniträdgårdsförbundet fyller 100 år

2021 fyller Koloniträdgårdsförbundet 100 år. Kolonirörelsen kom till Sverige strax före sekelskiftet och förbundet bildades 1921.

Under jubileumsåret kommer förbundet ordna bland annat webbinarier, dvs digitala föredrag. Trädkampanjen "Koloni älskar träd" fortsätter och målet är att nå 2000 nya träd och buskar på kolonierna i Sverige. Genom trädkampanjen vill vi visa att koloniområden främjar biologisk mångfald som är ett globalt miljömål som alla kommuner arbetar med.

Webbinarier som redan nu är planerade och efter datumet så finns de tillgängliga på kolonikanalen:
13 januari - Låt städerna och människorna blomstra
28 januari - Lyckas med din tomatodling
10 februari - Invasiva främmande växter
25 februari - Sätt din koloniträdgårdsförening på kartan
11 mars - Planera lotten
18 mars - Plantera ett träd så har du inte levt förgäves
21 april - Beskärning av träd och buskar
5 maj - Skapa en levande och fruktbar jord

Läs mer på Koloniträdgårdsförbundet webbsida

 

Har du som medlem förslag på förändringar inom föreningen?
Undrar du över något gällande föreningen?

Som medlem har du möjlighet att påverka, få information, lämna synpunkter
och arbeta aktivt för förändringar som kan leda till förbättringar.

Skriv ner det du undrar över, har synpunkter på, tänker om hur vår förening fungerar.
Det du skrivit kan du under säsong lämna i expeditionens brevlåda eller direkt till expeditionen
på dess öppettider. Om du hellre vill lämna dina tankar muntligt så kom till expeditionen
under säsong på en lördag mellan kl 11 och 12. Under säsongen 2020 är expeditionen stängd pga pandemin.
Du kan givetvis även e-posta det du skrivit till styrelsen@listudden.com.

Ibland kan du få svar/information direkt, ibland behöver styrelsen gemensamt diskutera
igenom frågan/synpunkterna innan du kan få svar.

Du kan givetvis även skicka in en motion till årsmötet, föreningens högsta beslutande organ.
Då tas den upp för behandling på kommande årsmöte. Motioner ska vara skriftliga och inlämnade senast 30 september.
 

 

Trädgårdsarbete handlar om att njuta
av lukten av saker som växer i jorden,
bli smutsig utan att känna skuld
och i allmänhet ta sig tid
att njuta av lite lugn och ro

Lindley Karstens


 

 
Du är besökare nummer
Senaste uppdatering:
02 augusti 2021 21:27
 
Alla bilder redigerade med