Senaste uppdatering: 14 januari 2022 19:30 
 

Jord & gödsel
digital föreläsning med Lena Israelsson
onsdagen 2 februari kl 18-20

Vi får veta
- hur man kontinuerligt skapar bra matjord i grönsaksbäddar och rabatter
- hur vi undviker pyralidförgiftad gödsel
- vilken jord som är bra för grödorna

Anmälan
senast 28 januari till https://simplesignup.se/event/188314
om du inte kommer in på länken är risken att det är fulltecknat.

Lena Israelsson kan du hitta på boggen, https://www.odlamat.com/


 

 

Vintersäsongen är här:

Vägbommarna ska vara låsta dygnet runt
Du som behöver öppna bommarna för att ta dig igenom - Stäng dem direkt när du tagit dig igenom bommarna.

Sopmolokerna är stängda för året
Du får ta med dig dina sopor hem istället. Återvinningsstationen är kommunens och är givetvis öppen året runt.

Sommarvattnet är avstängt
Vintervatten finns på 3:e Tvärvägen och vid uthus 5.

Torrdass finns i några av uthusen
Det är högst ett dass per uthus, om det är på dam- eller herrsidan varierar mellan uthusen.
Undvik att få urin i torrdassen.
Torrdass finns i uthus 1, 2, 4 och 5. Alltså inte i uthus 3.

Om du - mot förmodan - får inbrott i din stuga:
polisanmäl inbrottet och meddela styrelsen, lämpligast med en mail

 

 

Parkslide

Den invasiva växten parkslide finns på flera ställen i vårt område och föreningen för diskussion med stadsdelsnämnden hur detta bäst ska hanteras. Just nu kartlägger vi var den finns. Maila styrelsen och berätta var du sett den inom Listudden.
Om man gräver runt parksliden triggas den så att den växer och sprider sig än mer.
Därför är det bästa just nu att inte gräva upp den. Om du flyttar jord som kan innehålla parksliderötter så ska det göras i tättslutna kärl och lämnas till återvinningens fack för invasiva arter/brännbart så det går direkt till förbränning. Skölj redskap som använts och hantera vattnet så det inte blir spridning den vägen. 
Parkslide får absolut inte läggas i våra kvisthögar.

Läs mer om Parkslide under denna länk.

Det finns växter som EU ser som invasiva, främmande arter och givetvis finns det invasiva arter som inte går under beteckningen främmande. Naturvårdsverket har listat de som anses så olämpliga att de ska utrotas. Naturvårdsverket har också en lista på arter som är eller riskerar bli invasiva, men som ännu inte omfattas av några regler, exempel på dessa är blomsterlupin, parkslide, vresrot. Vi är nog många som har växter som sprider sig till andras tomter genom fröer i luften eller genom sitt rotsystem. Det kan kanske vara växter vi själva planterat in, men som sedan växt till sig mer än vad vi tänkt oss - eller ogräs som fått fäste i vår koloniträdgård.

Länk till FORs information om invasiva främmande växter

Läs mer på denna länk

 

 

Har du som medlem förslag på förändringar inom föreningen?
Undrar du över något gällande föreningen?

Som medlem har du möjlighet att påverka, få information, lämna synpunkter
och arbeta aktivt för förändringar som kan leda till förbättringar.

Skriv ner det du undrar över, har synpunkter på, tänker om hur vår förening fungerar.
Det du skrivit kan du under säsong lämna i expeditionens brevlåda eller direkt till expeditionen på dess öppettider. Om du hellre vill lämna dina tankar muntligt så kom till expeditionen under säsong på en lördag mellan kl 11 och 12. Hur expeditionen kommer vara öppen under säsongen 2022 beror på smittoläget runt covid.
Du kan givetvis även e-posta det du skrivit till styrelsen@listudden.com.

Ibland kan du få svar/information direkt, ibland behöver styrelsen gemensamt diskutera
igenom frågan/synpunkterna innan du kan få svar.

Du kan givetvis även skicka in en motion till årsmötet, föreningens högsta beslutande organ.
Då tas den upp för behandling på kommande årsmöte. Motioner ska vara skriftliga och inlämnade senast 30 september.
 

 
 

Om alla människor hade en trädgård att ta hand om
skulle världen äntligen få leva i fred !
 
John Beverley Nichols
 

 
Du är besökare nummer
Senaste uppdatering:
14 januari 2022 19:30
 
Alla bilder redigerade med