Skogsvägen
Börjar idylliskt mellan stugorna 243 och 258 och går sedan parallellt med Listuddsvägen tills den böjer av vid stuga 294 för att strax därpå sluta upp vid Affärsvägens ände.


Till Vägsidan