Om Listudden

Listuddens koloniträdgårdsförening
bildades på 1940-talet då ett antal äldre koloniföreningar tvingades flytta p g a utbyggnader av vägar och hus. Det var främst koloniområden från området runt Gullmarsplan.

Föreningen arrenderar mark av Stockholms stad. Föreningen arrenderar marken vidare till föreningens medlemmar. Idag består Listuddens koloniträdgårdsförening av drygt 300 stugor. Listudden ligger mellan bostadsområdet Skarpnäck och Flatensjön. Listuddens koloniträdgårdsförening ingår i Naturreservatet Flaten.

Skarpnäck är den stadsdel i Stockholm som har flest koloniområden: Listudden, Eken, Odlaren, Orhem, Skrubba och Europas största koloniområde Skarpnäck. Det finns dessutom flera fritidsträdgårdsområden utan stugor.

Jubileumsskrift 2015 - Listudden 70 år

Jubileumsskrift 1945-1985
 Avskrift av föreningens jubileumsskrift inför 40-årsjubileumet 1985

Jubileumsskrift 1945-1975
 Avskrift av föreningens jubileumsskrift inför 30-årsjubileumet 1975

Lite historiska uppgifter berättade av Bertil Johnson inför filmen Kolonikultur 2000 (se nedan)

Birger Undin en viktig person i Listuddens historia

 Listudden fick förmånen att delta i Stockholms stads miljöförvaltnings avloppslösningsprojekt 2006/2007.

 

       

      

 

Kolonistuga
är enligt Nationalencyklopedin en liten byggnad uppförd på en jordlott inom ett koloniträdgårdsområde, varierar i funktion och storlek från en enkel raststuga till ett mindre fritidshus. Lokala regler om storlek och utformning upprättas ofta av den förening som verkar inom ett koloniträdgårdsområde. Detta har inte hindrat att kolonistugan för många blivit ett personligt uttryck för skaparglädje på samma sätt som trädgårdsodlingen.

 

Koloniträdgård, kolonilott
är enligt Nationalencyklopedin en jordlott 200-500 kvm inom ett koloniträdgårdsområde (koloniområde) som upplåtits för odlingsverksamhet. En koloniträdgård får bebyggas med en kolonistuga och ett enklare växthus. En mindre koloniträdgård utan byggrätt kallas odlingslott. Kännetecknande för ett koloniträdgårdsområde är organisationen i en koloniträdgårdsförening, som arrenderar marken av kommunen och sedan i sin tur fördelar lotterna med arrendekontrakt till medlemmarna. Föreningen har det praktiska ansvaret för områdets skötsel av gemensamma anläggningar, t.ex. inhägnad, vägar, vatten och avlopp.

 

Koloniträdgårdarnas historia
Topsy Bondeson berättar. Från Föreningen Södermalms meddelande nr 45 2005

Kolonikultur 2000 - Ett projekt från Stadsdelen Skarpnäck och dess 14 koloni- och fritidsgårdar
Filmen på drygt 30 minuter, ca 14 minuter in i filmen finns en sekvens om Listudden. Filmen finns med på webbsidan med tillstånd från MediaBox Lars Carlsson enligt telefon maj 2014.

 

Områdets historia
Flaten och området före år 1900 - Bagarmossens Hembygdsförening/Gamla Skarpnäcks Vänner

Ekudden, från början en utgård, torp, från 1700-talet under Skarpnäcks säteri.

Skarpnäck med omgivning - från Stockholm stad 1980-tal

Skarpnäckfältet - från Wikipedia

mer finns att läsa på webbsidan Gamla Skarpnäcks vänner