Listuddens Kulturkommitté

Kulturkommitténs syfte är att arrangera aktiviteter som gör tillvaron lite extra trevlig för alla kolonister på Listudden.

Kulturkommittén har kunnat sätta lite guldkant med hjälp av pengar som loppisen inbringat. Genom åren har pengarna från loppisen bidragit till bland annat trädgård/kulturresor, föreläsningar, men även till gungor, material till föreningshusets veranda och mycket annat. Här hittar du en lista på vad Kulturkommittén bidragit med.

Varje år i februari träffas kommittén och planerar årets begivenheter. Navet i kommitténs verksamhet är loppisen! Från 2018 ändras loppmarknaden till ett skottkärreloppis.

Vi i Kulturkommittén arbetar ideellt och har inga arvoden. Vi gör arbetet för att vi tycker det är väldigt roligt och det ger oss en stor möjlighet att lära känna många kolonister.

 

 

 

 

Den äldre texten.

Bakgrund - Det är osäkert vilket år men tidigt i Listuddens historia bildade några kolonister den så kallade Damklubben. Som namnet antyder var det ett gäng damer, med intresse för att göra tillvaron extra trevlig för alla kolonister, som bildade denna klubb. Senare bytte klubben namn till Kulturkommittén och det är fortfarande damer med samma intresse som ingår i kommittén. Några herrar har vid några tillfällen varit med i verksamheten.

Syfte -  Vi  ser det som viktigt och som vårt uppdrag att vara med och sätta guldkant på Listuddskolonisternas tillvaro. Det kan vi göra eftersom ett av våra årliga återkommande evenemang, Loppis inbringar en god summa pengar. Pengarna från Loppis går tillbaka till föreningen genom att bidra med att bekosta guldkanter. Genom åren har vi bidragit till bland annat gungor, veranda på föreningshuset, tak på dansbanan ...

Vi genomför från tid till annan även studieresor med anknytning till trädgård. En hel del andra aktiviteter sker också under året, många är traditionella och en del förekommer mer sällan. Vi träffas varje år på vintern för att besluta om vilka begivenheter vi ska genomföra. Navet i vår verksamhet är Loppisen!

Vi i Kulturkommittén arbetar helt ideellt och har inga arvoden. Vi gör arbetet för att vi tycker det är väldigt roligt. Det ger oss stor möjlighet att lära känna många kolonister. Er uppskattning för vårt engagemang är vår belöning.


Till Startsidan