Styrelse och Funktionärer
Senaste uppdatering: 14 augusti 2021 07:05 


Styrelse
För att kontakta hela styrelsen per e-post använd styrelsen@listudden.com
 
Ordförande
Ewa Asplund/295

ordf@listudden.com
073 336 99 88
 

Ka$$ör
Åke Holm/165

kassor@listudden.com
070 512 48 13
 

Vice Ordförande
Annelie Morey/83

83@listudden.com
073 025 25 10
 
Sekreterare
Monica Hansson/209

monica209@listudden.com
070 752 34 87
 

Ledamot
Tony Valdelid/205

tony205@listudden.com
070 864 09 62
 

Ledamot
Angelina Marić/269

lillan269@listudden.com
073 984 41 55
 
Suppleant
Victoria Tenggren/149

149vickan@listudden.com
070 634 80 07
 
Suppleant
Börje Hörndahl/11

borje11@listudden.com
070 090 65 61
 
Suppleant
Lina-Britta Rylander/112

lina-britta112@listudden.com
070 828 91 77
 
Suppleant
Anna Olsson/275

anna275@listudden.com
070 289 40 94
 

Funktionärer
Adress- och telefonlista Åke Holm/165
 
kassor@listudden.com
 
Anläggningar Christer Karlsson/95
Tony Valdelid/205
 
christer95@listudden.com
tony205@listudden.com
Byggnader, bygglov - ansvarig Ewa Asplund/295
 
ordf@listudden.com
 
Dusch - ansvarig Ewa Asplund/295
 
ordf@listudden.com
 
Expeditionen styrelsen
 
 
Fekaliekompost Elisabeth Ödmann/163
 
 
Festkommitté Siw Wåle/145
Victoria Tenggren/149
 
fest@listudden.com
Föreningshusvärdar Barbro Jädestam/90
Ewa Andersson/75
 
foreningshus@listudden.com
GA - samordnare vakant
 
ga@listudden.com
Grannsamverkan - samordnare Ewa Asplund/295
 

ordf@listudden.com

Hobbyhuset - värdar Inger Härjerud/34
Lena Axtelius/141
 

 

Kulturkommitté Jeanette Andersson/5
Siw Wåle/145
Victoria Tenggren/149
 

kultur@listudden.com

Kurser, föredrag Styrelsen
 
styrelsen@listudden.com
LIF -
Listuddens Idrottsförening
Åsa Åhlander/243
Arne Persson/272
Charlie Buchheim/294
 
lif@listudden.com
Listuddsnytt styrelsen
 
listuddsnytt@listudden.com
Maskiner - gräsklippare Jan-Olov Olsson/239
 
revisor-lollo@listudden.com
070 314 35 95
 
Miljödiplomering Styrelsen
 
styrelsen@listudden.com
Odlingsrådgivare Barbro Jädestam/90
Siw Wåle/145
 
90@listudden.com
siw145@listudden.com
Område 1 - ombud vakant
 
Område 2 - ombud Elisabeth Forslind/71
 
Område 3 - ombud Victoria Tenggren/149
 
Område 4 - ombud Cecilia Bjurström/168
Jonna Kjellgren/207
 
Område 5 - ombud Connie Buchheim/256
Marianne Andersson/298
 
Parkeringsplatser Siw Wåle/145
 
siw145@listudden.com
pH-mätare för jord Siw Wåle/145
 
siw145@listudden.com
Slamsugning Siw Wåle/145
 
siw145@listudden.com
Släpkärra - uthyrning Leif Woxblom/26
Angelina Marić/269
 
073 706 59 06
lillan269@listudden.com
Sopmoloker Connie Buchheim/256
 
256@listudden.com
Stugkö - administration Åke Holm/165
 
info hur du ställer dig i kö
kassor@listudden.com
Stugkö - förmedling Susanne Hedlund/73
 
 
Stugor - värdering Susanne Hedlund/73
Uno Edlund/167
 
Se Försäljning av stuga
Vatten Fritte Lars Fredriksson/148
 
070 649 05 53
Vattentoaletter - samordning Ewa Asplund/295
 
ordf@listudden.com
Vattentoaletter - öppning/stängning Jan-Erik Holmström/116
 
 
Webbmaster Anne-Charlotte Bennerstam/165
 

webbmaster@listudden.com

Vägar Christer Karlsson/95
 

christer95@listudden.com

Äppelgruppen David Rylander/112 med flera
 

appelgruppen@listudden.com 


Revisorer & Valberedning
Revisorer Catharina Neidenmark/139
Jan-Olov Olsson/239
 

revisor@listudden.com

Revisorssuppleanter Haidi Langaas/36
Micke  Asklund/303
 
Valberedning Janna Olzon/8
Martin Palacios/160
Bengt Lundgren/243
 

valberedningen@listudden.com


Till Startsidan