Senaste uppdatering: 11 december 2018 09:48 
 

Sopmolokerna är stängda för säsongen

Låset i molokerna är utbytt, men din nyckel kommer fungera där igen när säsongen startar i vår.

Lämna inga sopor utanför de låsta molokerna 
- då finns risken att råttorna samlas!

 

 

Vintertoalett finns
i uthus 1, 2, 4 & 5

 

 

Vintern är här

Titta till din stuga även nu när det inte är säsong, hälsa på de du möter på området. Ser du något märkligt på någon grannes stuga så tag kontakt med denne, eller om du inte har kontaktuppgifter så kan du göra det via styrelsen. Om du får ett inbrott/inbrottsförsök polisanmäl det och berätta det även för styrelsen. Det är bra om föreningen har vetskap om de inbrott/inbrottsförsök som skett och det är bra om inbrotten kommer med i polisens statistik, även om de kanske inte utreder brottet så väl som vi skulle vilja.

    

Polisen har skickat ut en varning för stöldligor:
Det finns organiserade stöldligor som härjar i Sverige och polisen vill att man ska vara extra uppmärksam på okända personer som rör sig bland villor och bostadsområden, nu när det börjar bli mörkare på eftermiddagar och kvällar. Stöldligorna sysslar med inbrott, stöld av fordon, fordonsdelar, större maskiner och verktyg.

Om du ser något misstänkt eller vid pågående brott ska man höra av sig till polisen.

Det är vanligt att stöldgods göms i skogsområden eller på andra platser - om man påträffar stöldgods ska man också höra av sig till polisen.

Läs mer under Säkerhet

 

 

Cykelbana längs Flatenvägen

Det kommer att anläggas en cykelbana längs Flatenvägen mellan avfarten från Tyresövägen och Tätorpsvägen.

Arbetet har påbörjats och vi kan konstatera att det gör det svårare
för oss att komma in i vårt område.
För oss är det nog bra att det dröjt till hösten, så vi slapp besväret under säsongen
- vi får hoppas de blir klara till våren!

Flatenvägen kommer huvudsakligen breddas på den södra sidan där det idag finns en smalare gång/cykelväg med upphöjd trottoar. Breddningen av gång/cykeldelen av vägen kommer delvis ske genom en avsmalning av bil-körbanorna, resterande breddning kommer huvudsakligen ske söderut eftersom det norrut är för nära Tyresövägen.

Kommunens beskrivning av arbetet kan du läsa här.

Provtryckning av skorstenar inför sprängning ska ha skett i berörda stugor 11 och 12 september.
Läs mer om vilka stugor som ska provtryckas genom att nå detaljerad karta på denna länk
Läs brevet med mer information som Nitro Consult, som kommer provtrycka skorstenarna, skickat.
Övriga kolonistugor inom riskområdet kommer att fasadbesiktigas under samma vecka.

 

 


Den som sa att ett välgjort arbete
aldrig behöver göras om har aldrig
rensat ogräs i en trädgård!


 

 
 

Har du som medlem förslag på förändringar inom föreningen?
Undrar du över något gällande föreningen?

Som medlem har du möjlighet att påverka, få information, lämna synpunkter
och arbeta aktivt för förändringar som kan leda till förbättringar.

Skriv ner det du undrar över, har synpunkter på, tänker om hur vår förening fungerar.
Det du skrivit kan du under säsong lämna i expeditionens brevlåda eller direkt till expeditionen
på dess öppettider. Om du hellre vill lämna dina tankar muntligt så kom till expeditionen
under säsong på en lördag mellan kl 11 och 12. Du kan givetvis även e-posta
det du skrivit till styrelsen@listudden.com.

Ibland kan du få svar/information direkt, ibland behöver styrelsen gemensamt diskutera
igenom frågan/synpunkterna innan du kan få svar.

Du kan givetvis även skicka in en motion till årsmötet, föreningens högsta beslutande organ.
Då tas den upp för behandling på kommande årsmöte. Motioner ska vara skriftliga och inlämnade senast 30 september.
 

 
Du är besökare nummer
Senaste uppdatering:
11 december 2018 09:48
 
Alla bilder redigerade med