Senaste uppdatering: 19 juni 2019 16:38 
 

Midsommarafton på Listudden
fredag 21 juni

kl 10 samlas vi på tunet med blommor och grönt för att gemensamt skapa årets midsommarstång.

kl 14-16: Midsommarstången reses och därefter är det lekar och dans kring midsommarstången och fiskdamm och tombola. På caféet finns våfflor, goda bullar och annat.

kl 19-24 är festplatsen öppen med tombola, chokladhjul, skjutbana mm. Från kl 20 spelar Martin Pålsson Superstar upp till dansanta rytmer. På caféet finns fika och annat gott.

 

 

Midsommardagens lekar

Vi samlas på tunet vid föreningshuset kl 14
för årets midsommarlekar.

Välkomna!

Alla barn (oavsett ålder) bjuds på saft och bullar.

 

 

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att utomhus elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Läs mer på Länsstyrelsens webb

 

 

Det återstår fler viktiga GA-uppdrag, både korta och mer säsongsbetonade.

Det går bra att välja några av dessa för dig som vill.
Välkommen till expeditionen (lördagar kl 11-12) för att hämta ditt/dina uppdrag.

 

 

Har du som medlem förslag på förändringar inom föreningen?
Undrar du över något gällande föreningen?

Som medlem har du möjlighet att påverka, få information, lämna synpunkter
och arbeta aktivt för förändringar som kan leda till förbättringar.

Skriv ner det du undrar över, har synpunkter på, tänker om hur vår förening fungerar.
Det du skrivit kan du under säsong lämna i expeditionens brevlåda eller direkt till expeditionen
på dess öppettider. Om du hellre vill lämna dina tankar muntligt så kom till expeditionen
under säsong på en lördag mellan kl 11 och 12. Du kan givetvis även e-posta
det du skrivit till styrelsen@listudden.com.

Ibland kan du få svar/information direkt, ibland behöver styrelsen gemensamt diskutera
igenom frågan/synpunkterna innan du kan få svar.

Du kan givetvis även skicka in en motion till årsmötet, föreningens högsta beslutande organ.
Då tas den upp för behandling på kommande årsmöte. Motioner ska vara skriftliga och inlämnade senast 30 september.
 

 

Äger du tvenne slantar.
Köp då ett bröd och en blomma.
Brödet är till för din föda.
Blomman du köper betyder att livet är värt att leva.
Ur Gräsen i Thule, Harry Martinsson

 

 
Du är besökare nummer
Senaste uppdatering:
19 juni 2019 16:38
 
Alla bilder redigerade med