Senaste uppdatering: 27 oktober 2020 08:21 
 

Fastighetstaxeringen

Vi i styrelsen arbetar på flera plan  i taxeringsfrågan. Dels har vi kontaktat både Stockholms koloniträdgårdar och Koloniträdgårdsförbundet. Vi svarar kolonister på deras frågor via telefon och mail. Vi samarbetar för en gemensam protest tillsammans med de andra koloniföreningarna i vår stadsdel. Några är taxerade. Någon förening taxeras just nu och de andra taxeras sen. 

Vi uppmanar alla att protestera på sin deklaration och kontrollera sina inlämnade uppgifter. 

 Vid värdering värderas både hus och trädgård. Det görs inte vid en taxering. Om en stuga som säljs för t ex 160 000:- så är det priset för både och. Taxeringen gäller endast huset, och bli ännu mer orimlig. 

Läs även Koloniträdgårdsförbundets hantering av frågan

 

Förslag till text till Skatteverket gällande deklaration av småhus:
OBS texten måste vara inskickad, inskriven före 2 november!

Taxeringsförslaget är helt orimligt. Stockholms koloniföreningar tillämpar hembud, och marknadsvärdet för tomterna (som vi arrenderar) har ingen bäring på det pris vi kan ta vid en försäljning. Dessutom får vi bara nyttja våra stugor mellan 1 april och 30 september, enligt avtal med Stockholms stad, till skillnad mot andra koloniområden i Sverige. Det är orimligt och upprörande att vi värderas på samma sätt som småhus där man bor året runt. Vi kräver att kolonistugor i Stockholm undantas och får en egen taxeringsmall utifrån försäljningar gjorda i koloniområden i Stockholm. Jag protesterar kraftigt mot höjningen av taxeringsvärdet och hävdar att hela kolonistugetaxeringsmallen görs om.

PS. Se över hur du fyllt i din blankett. DS.

 

 

Bommarna
är låsta dagtid såväl som nattetid

Vägbommarna vara stängda och låsta såväl dagtid som nattetid.
När du ska ta dig in på området och behöver öppna grinden, så gör du det med din nyckel. När du åkt igenom lås grinden/bommen efter dig - även om du bara ska vara inne på området en kort stund. 

Sommarvattnet är avstängt

Det finns två tappställen för vintervatten inom området.

Torrdass finns i uthus 1, 2, 4 och 5

Sopmoloken är stängd för säsongen

Ta med ditt avfall från Listudden.
Återvinningsstationen är öppen, det är ju kommunens.

 

 

Valberedningen efterlyser:

Vi i valberedningen (Janna och Martin) vill bli fler! Inför årsmötet nästa år efterlyser vi därför ytterligare tre personer, gärna med erfarenhet av föreningsliv eller näringsliv.
Janna bor i område 1 och Martin i område 3 och vi önskar att varje område är representerat i valberedningen. Alltså du i område 2, 4 och 5 - hör av dig!
Valberedningens uppgift är att garantera en långsiktighet i vår förening. Vi ska se till att styrelsen består av kolonister med goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Uppdraget är inte särskilt betungande, men är vi fler blir nätverkandet och letandet efter duktiga styrelsekandidater lättare och roligare.
Vi letar också efter två revisorssuppleanter som tillsammans med de två interna revisorerna ska gå igenom förenings förvaltningsberättelse och bokföring.

Är du, eller känner du någon som är sugen på att engagera sig ytterligare i att se till att vår fina förening fortsätter vara fantastisk, ta gärna kontakt med Martin och Janna på valberedningen@listudden.com

 

 

Vi behöver nya områdesansvariga
- är du rätt person för uppdraget?

För kommande säsong 2021 så behövs det kolonister som tar på sig uppdraget som områdesansvariga.
Område 1, 3 och 5 behöver någon/några som tar på sig uppdraget. 
Är du intresserad och vill veta mer, så kontakta styrelsen!

 

 

Årets kolonist

Inga förslag har kommit till vem som ska bli årets kolonist,
Har du något förslag så nominera snarast möjligt.
styrelsen

 

 

Vad har du för avlopp?

Tre mindre koloniföreningar i Stockholm har fått besök av miljöförvaltningen och blivit inspekterade. De har slagit ner på avlopp som inte är tillåtna, t ex diskbänksavlopp med rör som leder ner i marken till gamla stenkistor eller rör som går ut i vattendrag eller till ett enda ställe på tomten. Kolonister med otillåtna avloppsledningar har fått böter och anmaning att åtgärda detta inom viss tid - annars blir det mer böter.

Vi vet inte när de kommer och kontrollerar Listudden, men med all sannolikhet kommer de så småningom. Kontrollera och ev åtgärda avloppen i tid, så du följer reglerna och slipper böter. I de nu kontrollerade områdena tittade man bara på avloppen, vi vet inte om de kommer titta på fler saker hos oss, t ex indraget vatten som inte är tillåtet enligt vårt avtal med Stockholm stad och/eller egna duschar.

Den smuts och de näringsämnen som finns i BDT-vattnet (bad, disk, tvätt) ska inte bilda bakterier och sedan rinna ner i grundvattnet eller ut i Flaten. Det är växtrötter som ska ta hand om näringsämnena. Föreningen har ett miljögodkänt duschavlopp vid uthus 4.

Detta är tillåtet:
- utediskbänk med baljor där diskvattnet används till vattning av växter på olika platser i trädgården
- om du har en utedusch, se till att vattnet kan tas om hand för att vattna växter på olika platser med

Godtagbara exempel från miljöförvaltningen:
- diskbänk utan fast avlopp till mark
- en slang som kan förflyttas och därmed sprida små mängder BDT-vatten över en större yta
- tömning av små mängder BDT-vatten sker med diskbalja eller hink.

 

 

Invasiva växter på våra kolonilotter

Det finns växter som EU ser som invasiva främmande arter och givetvis finns det invasiva arter som inte går under beteckningen främmande. Naturvårdsverket har listat de som anses så olämpliga att de ska utrotas. Naturvårdsverket har också en lista på arter som är eller riskerar bli invasiva, men som ännu inte omfattas av några regler, exempel på dessa är blomsterlupin, parkslide, vresrot. Vi är nog många som har växter som sprider sig till andras tomter genom fröer i luften eller genom sitt rotsystem. Det kan kanske vara växter vi själva planterat in, men som sedan växt till sig mer än vad vi tänkt oss - eller ogräs som fått fäste i vår koloniträdgård.

Läs mer på denna länk

 

 

Har du som medlem förslag på förändringar inom föreningen?
Undrar du över något gällande föreningen?

Som medlem har du möjlighet att påverka, få information, lämna synpunkter
och arbeta aktivt för förändringar som kan leda till förbättringar.

Skriv ner det du undrar över, har synpunkter på, tänker om hur vår förening fungerar.
Det du skrivit kan du under säsong lämna i expeditionens brevlåda eller direkt till expeditionen
på dess öppettider. Om du hellre vill lämna dina tankar muntligt så kom till expeditionen
under säsong på en lördag mellan kl 11 och 12. Under säsongen 2020 är expeditionen stängd pga pandemin.
Du kan givetvis även e-posta det du skrivit till styrelsen@listudden.com.

Ibland kan du få svar/information direkt, ibland behöver styrelsen gemensamt diskutera
igenom frågan/synpunkterna innan du kan få svar.

Du kan givetvis även skicka in en motion till årsmötet, föreningens högsta beslutande organ.
Då tas den upp för behandling på kommande årsmöte. Motioner ska vara skriftliga och inlämnade senast 30 september.
 

 

Den som har en trädgård
och en boksamling
saknar intet.

Marcus Tullius Cicero (106 f Kr - 43 f Kr)

 

 
Du är besökare nummer
Senaste uppdatering:
27 oktober 2020 08:21
 
Alla bilder redigerade med