Senaste uppdatering: 03 november 2019 21:17 
 

Kommer ni ihåg Mona i 209an?

Monas fyndiga monologer på Listuddscabaréerna kommer nog alla som hört dem ihåg.

Hon skrev även visor till festerna på Listudden,
tog kända melodier och skrev nya texter.

Vi har fått äran att få publicera några av dem.
Du hittar dem under Listudden från förr i vänsterkolumnen,
eller direkt på denna länk.

 

 

Plast och odling
tisdag 3 december kl 18
Hur ska vi tänka om plast och odling?
Nätverket SoS har bjudit in Åsa Stenmarck, regeringens plastutredare
och resurs-, avfalls-, konsumtionsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet att berätta och förhoppningsvis ge bra svar.


Plats: Gårdshuset i Ekobyn, Björkhagen
Anmälan: senast 2 decemer
Kostnad: 100:-

Läs mer på denna länk

 

 

Bommarna till området är låsta
Alla infarter till området är stängda, aningen med betongklump eller bom.
Bommarna kan du öppna med din vanliga nyckel. Nyckeln måste hänga kvar när bommen är öppen.
Lämna inte bommarna öppna, eftersom då kan obehöriga fordon ta sig in i området.

Sommarvattnet är avstängt
Vintervatten finns vid två platser inom området.
Läs mer om vattnet på Listudden här,

Vintertoaletter
Torrdass finns i uthus 1,2,4 och 5. Det är ett dass per uthus antingen på dam- eller herrsidan. Undvik att urinera i tunnorna eftersom det är ett tungt arbete att hantera tunnorna, dessutom föredrar fekaliekomposten fekalier, inte urin.

Sedan 2007 har föreningen en fekaliekompost, där materialet från torrdassen hanteras. Vi tackar den kolonist som under alla år - och förhoppningsvis många år till - tar hand om det som hamnar i dasstunnorna!

Sopmolokerna är låsta för säsongen
Låskolven i sopmolokerna är utbytta och din passar inte längre.
Till våren när sophämtningen återupptas så kommer din nyckel passa igen.
Däremellan får du ta med dig dina sopor från Listudden.
Ställ inget utanför molokerna, det drar till sig råttor och kråkor mm som sprider skräpet.

 

 

GA-jobb 2020

Nytt för i år är att du redan nu kan välja några uppdrag för våren 2020. Det är jobb som behöver göras före vårens GA-dag. Hör av dig till Månika för info.

 

 


Ska Listudden anordna föredrag/kurser?

Tycker du att Listudden ska anordna föredrag, kurser rörande trädgård, skörd, klimat mm ?
Har du idéer om innehåll och/eller föreläsare - hör av dig till styrelsen!


från äpplebeskärarkurs 2016

 

 

Invasiva växter på våra kolonilotter

Det finns växter som EU ser som invasiva främmande arter och givetvis finns det invasiva arter som inte går under beteckningen främmande. Naturvårdsverket har listat de som anses så olämpliga att de ska utrotas. Naturvårdsverket har också en lista på arter som är eller riskerar bli invasiva, men som ännu inte omfattas av några regler, exempel på dessa är blomsterlupin, parkslide, vresrot. Vi är nog många som har växter som sprider sig till andras tomter genom fröer i luften eller genom sitt rotsystem. Det kan kanske vara växter vi själva planterat in, men som sedan växt till sig mer än vad vi tänkt oss - eller ogräs som fått fäste i vår koloniträdgård.

Läs mer på denna länk

 

 

Invasiv snigel?

Svarthuvad snigel med ursprung i Kaukasus har nyligen upptäckts i Sverige.
Den är så ny här att det är oklart hur spridd den är och hur invasiv den är.
Hittar du ett exemplar så rapportera till Artdatabasen och skicka gärna ett exemplar till Göteborgs Naturhistoriska museum.

Läs mer på denna länk

 

 

Har du som medlem förslag på förändringar inom föreningen?
Undrar du över något gällande föreningen?

Som medlem har du möjlighet att påverka, få information, lämna synpunkter
och arbeta aktivt för förändringar som kan leda till förbättringar.

Skriv ner det du undrar över, har synpunkter på, tänker om hur vår förening fungerar.
Det du skrivit kan du under säsong lämna i expeditionens brevlåda eller direkt till expeditionen
på dess öppettider. Om du hellre vill lämna dina tankar muntligt så kom till expeditionen
under säsong på en lördag mellan kl 11 och 12. Du kan givetvis även e-posta
det du skrivit till styrelsen@listudden.com.

Ibland kan du få svar/information direkt, ibland behöver styrelsen gemensamt diskutera
igenom frågan/synpunkterna innan du kan få svar.

Du kan givetvis även skicka in en motion till årsmötet, föreningens högsta beslutande organ.
Då tas den upp för behandling på kommande årsmöte. Motioner ska vara skriftliga och inlämnade senast 30 september.
 

 

Äger du tvenne slantar.
Köp då ett bröd och en blomma.
Brödet är till för din föda.
Blomman du köper betyder att livet är värt att leva.
Ur Gräsen i Thule, Harry Martinsson

 

 
Du är besökare nummer
Senaste uppdatering:
03 november 2019 21:17
 
Alla bilder redigerade med