Senaste uppdatering: 18 juni 2018 10:49 
 
22 juni
MIDSOMMAR PÅ LISTUDDEN

kl 10
Kom och klä midsommarstången!
Ta med blommor och grönt så skapar vi en vacker midsommarstång tillsammans.

kl 14-16 Midsommarstången reses och därefter ringdans kring midsommarstången.
Fiskdamm med ständigt napp. Tombola mm och kaffeserveringen med hembakat är öppen.

kl 19-24 Festplatsen är öppen för kvällen.
Dans till levande orkester på dansbanan, tombola, skjutbana, kaffe/chokladhjul, bollkastning. Serveringen är öppen.

 

 
Häckarna börjar bli väl höga på för många ställen

Häckens maximala tillåtna höjd är 110 cm.
Vid vägkorsning får häckhöjden vara max 80 cm.

Detta gäller året runt - även när det inte är syn.
Det har med säkerhet att göra.
En bil, även om den håller 10 km/h
kan köra på ett djur, cykel eller barn, vuxen som inte syns för häcken skymmer.

Håll din häck så låg att den inte skymmer sikten!
 

 
Var varsam om vattnet!

Du har säkert redan hört på radio eller annan media att man inte
får slösa med vattnet nu när det är så torrt och regnet verkar långt borta.
 Man ska inte vattna gräset eller fylla pooler i Stockholms län!
 

 

Cykelbana längs Flatenvägen

Med start i april kommer kommunen anlägga en cykelbana längs Flatenvägen mellan avfarten från Tyresövägen och Tätorpsvägen. Enligt kommunens information var det april 2018 som starten skulle ske, men det verkar dröja ...

Flatenvägen kommer huvudsakligen breddas på den södra sidan där det idag finns en smalare gång/cykelväg med upphöjd trottoar. Breddningen av gång/cykeldelen av vägen kommer delvis ske genom en avsmalning av bil-körbanorna, resterande breddning kommer huvudsakligen ske söderut eftersom det norrut är för nära Tyresövägen.

Inga koloniträdgårdar kommer påverkas mer än besväret och antagligen damm under byggtiden. Infarterna från Flatenvägen till Listudden kommer påverkas, men förhoppningsvis kommer vi kunna använda infarterna under större delen av byggtiden. Något slutdatum har inte angetts.

Kommunens beskrivning av arbetet kan du läsa här.


 

 


Den som sa att ett välgjort arbete
aldrig behöver göras om har aldrig
rensat ogräs i en trädgård!


 

 
 

Har du som medlem förslag på förändringar inom föreningen?
Undrar du över något gällande föreningen?

Som medlem har du möjlighet att påverka, få information, lämna synpunkter
och arbeta aktivt för förändringar som kan leda till förbättringar.

Skriv ner det du undrar över, har synpunkter på, tänker om hur vår förening fungerar.
Det du skrivit kan du under säsong lämna i expeditionens brevlåda eller direkt till expeditionen
på dess öppettider. Om du hellre vill lämna dina tankar muntligt så kom till expeditionen
under säsong på en lördag mellan kl 11 och 12. Du kan givetvis även e-posta
det du skrivit till styrelsen@listudden.com.

Ibland kan du få svar/information direkt, ibland behöver styrelsen gemensamt diskutera
igenom frågan/synpunkterna innan du kan få svar.

Du kan givetvis även skicka in en motion till årsmötet, föreningens högsta beslutande organ.
Då tas den upp för behandling på kommande årsmöte. Motioner ska vara skriftliga och inlämnade senast 30 september.
 

 
Du är besökare nummer
Senaste uppdatering:
18 juni 2018 10:49
 
Alla bilder redigerade med