Senaste uppdatering: 10 april 2021 20:04 
 

Webbinarie om Växtskydd

Onsdagen 28 april kl 18-20 så föreläser Lise-Lotte Björkman om hur man på ett hållbart sätt skyddar växterna från sjukdomar, skadedjur och konkurrens från ogräs. Lise-Lotte är utbildad trädgårdsmästare och biolog. Hon är skribent i hemträdgården och trädgårdsrådgivare hos FOR.

Den digitala föreläsningen anordnas av Stockholms koloniträdgårdar och Studiefrämjandet.
Anmälan till utbildning@sthlmkoloni.se senaste 25 april kl 16. Skriv Växtskydd i ämnesraden samt ditt och Listuddens koloniträdgårdsförening i mailet. Länken kommer någon dag innan.

 

 

Koloniträdgårdsförbundet fyller 100 år

2021 fyller Koloniträdgårdsförbundet 100 år. Kolonirörelsen kom till Sverige strax före sekelskiftet och förbundet bildades 1921.

Under jubileumsåret kommer förbundet ordna bland annat webbinarier, dvs digitala föredrag. Trädkampanjen "Koloni älskar träd" fortsätter och målet är att nå 2000 nya träd och buskar på kolonierna i Sverige. Genom trädkampanjen vill vi visa att koloniområden främjar biologisk mångfald som är ett globalt miljömål som alla kommuner arbetar med.

Webbinarier som redan nu är planerade och efter datumet så finns de tillgängliga på kolonikanalen:
13 januari - Låt städerna och människorna blomstra
28 januari - Lyckas med din tomatodling
10 februari - Invasiva främmande växter
25 februari - Sätt din koloniträdgårdsförening på kartan
11 mars - Planera lotten
18 mars - Plantera ett träd så har du inte levt förgäves
21 april - Beskärning av träd och buskar
5 maj - Skapa en levande och fruktbar jord

Läs mer på Koloniträdgårdsförbundet webbsida

 

Bäverproblemet i ån

En bäver uppges vara avlivad och jägaren har inte sett tecken på att några fler finns i boet i ån.
Om du ser en bäver, ta kontakt med Linda Sjöberg, stuga 205.   (mars 2021)

 

 

Vi behöver nya områdesansvariga
- är du rätt person för uppdraget?

För kommande säsong 2021 så behövs det kolonister som tar på sig uppdraget som områdesansvariga.
Område 1, 3 och 5 behöver någon/några som tar på sig uppdraget. 
Är du intresserad och vill veta mer, så kontakta styrelsen!

 

 

Nya datum - pga pandemin

Pandemin fortsätter och stökar till planerade datum:

Årsmötet flyttas från mars till nationaldagen 6 juni kl 13. Mötet äger rum utomhus vid föreningshuset.

Första GA-dagen flyttas till 29 maj. Vi ses som vanligt vid föreningshuset kl 10 för fördelning av uppgifter.
Du som redan nu vet vilken uppgift du vill ta på dig, containervakt eller något säsongsuppdrag kan redan innan kontakta GA-ansvarig per epost.

Containerdagen blir lördagen 8 maj.

Hobbyhuset kommer vara stängt under 2021, eftersom det pågår en reparation av golvet.

Expeditionen kommer vara tillgänglig, men hur det blir med reguljära öppettider beror på pandemiläget, det återstår att se.

 

 

Bommarna
är låsta dagtid såväl som nattetid

Vägbommarna vara stängda och låsta såväl dagtid som nattetid.
När du ska ta dig in på området och behöver öppna grinden, så gör du det med din nyckel. När du åkt igenom lås grinden/bommen efter dig - även om du bara ska vara inne på området en kort stund. 

Sommarvattnet är avstängt

Det finns två tappställen för vintervatten inom området.

Torrdass finns i uthus 1, 2, 4 och 5

Sopmoloken är stängd för säsongen

Ta med ditt avfall från Listudden.
Återvinningsstationen är öppen, det är ju kommunens.

 

 

Valberedningen efterlyser:

Vi i valberedningen (Janna och Martin) vill bli fler! Inför årsmötet nästa år efterlyser vi därför ytterligare tre personer, gärna med erfarenhet av föreningsliv eller näringsliv.
Janna bor i område 1 och Martin i område 3 och vi önskar att varje område är representerat i valberedningen. Alltså du i område 2, 4 och 5 - hör av dig!
Valberedningens uppgift är att garantera en långsiktighet i vår förening. Vi ska se till att styrelsen består av kolonister med goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Uppdraget är inte särskilt betungande, men är vi fler blir nätverkandet och letandet efter duktiga styrelsekandidater lättare och roligare.
Vi letar också efter två revisorssuppleanter som tillsammans med de två interna revisorerna ska gå igenom förenings förvaltningsberättelse och bokföring.

Är du, eller känner du någon som är sugen på att engagera sig ytterligare i att se till att vår fina förening fortsätter vara fantastisk, ta gärna kontakt med Martin och Janna på valberedningen@listudden.com

 

 

Vad har du för avlopp?

Tre mindre koloniföreningar i Stockholm har fått besök av miljöförvaltningen och blivit inspekterade. De har slagit ner på avlopp som inte är tillåtna, t ex diskbänksavlopp med rör som leder ner i marken till gamla stenkistor eller rör som går ut i vattendrag eller till ett enda ställe på tomten. Kolonister med otillåtna avloppsledningar har fått böter och anmaning att åtgärda detta inom viss tid - annars blir det mer böter.

Vi vet inte när de kommer och kontrollerar Listudden, men med all sannolikhet kommer de så småningom. Kontrollera och ev åtgärda avloppen i tid, så du följer reglerna och slipper böter. I de nu kontrollerade områdena tittade man bara på avloppen, vi vet inte om de kommer titta på fler saker hos oss, t ex indraget vatten som inte är tillåtet enligt vårt avtal med Stockholm stad och/eller egna duschar.

Den smuts och de näringsämnen som finns i BDT-vattnet (bad, disk, tvätt) ska inte bilda bakterier och sedan rinna ner i grundvattnet eller ut i Flaten. Det är växtrötter som ska ta hand om näringsämnena. Föreningen har ett miljögodkänt duschavlopp vid uthus 4.

Detta är tillåtet:
- utediskbänk med baljor där diskvattnet används till vattning av växter på olika platser i trädgården
- om du har en utedusch, se till att vattnet kan tas om hand för att vattna växter på olika platser med

Godtagbara exempel från miljöförvaltningen:
- diskbänk utan fast avlopp till mark
- en slang som kan förflyttas och därmed sprida små mängder BDT-vatten över en större yta
- tömning av små mängder BDT-vatten sker med diskbalja eller hink.

 

 

Invasiva växter på våra kolonilotter

Det finns växter som EU ser som invasiva främmande arter och givetvis finns det invasiva arter som inte går under beteckningen främmande. Naturvårdsverket har listat de som anses så olämpliga att de ska utrotas. Naturvårdsverket har också en lista på arter som är eller riskerar bli invasiva, men som ännu inte omfattas av några regler, exempel på dessa är blomsterlupin, parkslide, vresrot. Vi är nog många som har växter som sprider sig till andras tomter genom fröer i luften eller genom sitt rotsystem. Det kan kanske vara växter vi själva planterat in, men som sedan växt till sig mer än vad vi tänkt oss - eller ogräs som fått fäste i vår koloniträdgård.

Länk till FORs information om invasiva främmande växter

Läs mer på denna länk

 

 

Har du som medlem förslag på förändringar inom föreningen?
Undrar du över något gällande föreningen?

Som medlem har du möjlighet att påverka, få information, lämna synpunkter
och arbeta aktivt för förändringar som kan leda till förbättringar.

Skriv ner det du undrar över, har synpunkter på, tänker om hur vår förening fungerar.
Det du skrivit kan du under säsong lämna i expeditionens brevlåda eller direkt till expeditionen
på dess öppettider. Om du hellre vill lämna dina tankar muntligt så kom till expeditionen
under säsong på en lördag mellan kl 11 och 12. Under säsongen 2020 är expeditionen stängd pga pandemin.
Du kan givetvis även e-posta det du skrivit till styrelsen@listudden.com.

Ibland kan du få svar/information direkt, ibland behöver styrelsen gemensamt diskutera
igenom frågan/synpunkterna innan du kan få svar.

Du kan givetvis även skicka in en motion till årsmötet, föreningens högsta beslutande organ.
Då tas den upp för behandling på kommande årsmöte. Motioner ska vara skriftliga och inlämnade senast 30 september.
 

 

Trädgårdsarbete handlar om att njuta
av lukten av saker som växer i jorden,
bli smutsig utan att känna skuld
och i allmänhet ta sig tid
att njuta av lite lugn och ro

Lindley Karstens


 

 
Du är besökare nummer
Senaste uppdatering:
10 april 2021 20:04
 
Alla bilder redigerade med