Senaste uppdatering: 30 juli 2020 09:12 
 

Eldning undanbedes

Även om det regnat lite, så är det fortfarande väldigt torrt i markerna...
Läs mer på Stockholms brandförsvars sida

 

 

Sopor till återvinning

Vid kioskinfarten har kommunen placerat en återvinningsanläggning. Här finns möjlighet för allmänheten (oss kolonister och alla andra) att återvinna förpackningar, tidningar, plast, metall, glas och batterier. Listuddens molok för hushållssopor finns strax bredvid och för att lämna dina hushållssopor som inte går att återvinna i kommunens anläggning behöver du nyckeln, samma som kan öppna uthusens toaletter. Om du vill slänga sådant som inte är hushållssopor och inte går att återvinna i kommunens anläggning så får du ta med dig dessa någon annanstans, t ex till de stora återvinningsstationerna i Östberga eller Högdalen.

Det är alltså kommunen som ansvarar för återvinningsanläggningen. Den töms av en entreprenör lite då och då enligt nåt schema. Om någon av behållarna står fyllda eller om det blir skräpigt runt anläggningen så kan du ringa och anmäla det. Telefonnummer och anläggningens nummer står på sidan av en av behållarna. Då kommer kommunens utsände och fixar till problemet.

Kommunen bjuder oss på en extra service när det gäller miiljöfarliga sopor. En gång per säsong, så kommer den mobila miljöstationen till Listuddden. I år kommer de den 23 augusti och står vid kioskinfarten mellan kl 15.30 och 16 och tar emot färgburkar, kemikalier, lampor, batterier och små elapparater som inte är större än en mikrovågsugn.

    

 

 

Våra vägar

Du som kör bil inom Listudden:

Högsta hastigheten är 10 km i timmen!

Använd gärna Listuddsvägen (den som går till gården) som infart om du ska till bortre delen av Listudden
- för att undvika belastning av broarna

Begränsa ditt bilåkande inom området, ta närmaste vägen mellan infart och där du parkerar.
När det är torrt väder dammar vägarna och dammet sprids över dina grannar.

Totalt parkeringsförbud på våra vägar och givetvis också på gräsmattorna.
Du som ställer din bil på våra smala vägar förstör för dina grannar som inte kommer fram,
dessutom kan du bli anledningen till ambulans, brandkår inte kommer fram!
Parkeringstillstånd, Handikappstillstånd gäller inte inom Listuddens område
Stå bara vid vägen den stund som behövs för i- och urlastning.
Har du bil kan du hyra en parkeringsplats, kontakta Siw /145.

Ta inte illa upp när någon påminner dig om reglerna, utan tacka för påminnelsen och följ reglerna.

Anlitar du en hantverkare ansvarar DU för att denne inte blockerar vägen!
Att stanna för in- och urlastning är ok, men lämna inte bilen på vägen!

Berätta för dina gäster om reglerna inom Listudden.

Reglerna gäller även cyklister!

 

Våra vägbroar klarar inte tunga fordon

Besiktning av våra broar pågår. Det står klart att broarna inte klarar tunga transporter.
Fordon som väger mer än 2 ton får inte köra över broarna!
Detta innebär att infarten vid kiosken inte kan användas av tunga fordon
- om de inte ska till de stugor som ligger före broarna.

 Du som kör en tung bil får inte köra över broarna - kör en annan väg!
Om du beställer en transport som kommer med ett fordon som väger mer än 2 ton måste du ange en väg som de kan åka utan att passera över broarna.

 

 

Du som bygger om och ändrar din stuga
- du har väl tillstånd !?!

Många ändringar av stugan behöver tillstånd av föreningen  - och kanske även kommunens bygglov.
Bygger du veranda eller växthus eller skaffar mulltoa - kontakta byggansvarig och kolla om du behöver tillstånd.
Fråga hellre en gång för mycket än för lite - det är tråkigt att behöva riva...  
Läs mer under Byggnation och Bygglov i Allmänna regler.

 

 

Vad har du för avlopp?

Tre mindre koloniföreningar i Stockholm har fått besök av miljöförvaltningen och blivit inspekterade. De har slagit ner på avlopp som inte är tillåtna, t ex diskbänksavlopp med rör som leder ner i marken till gamla stenkistor eller rör som går ut i vattendrag eller till ett enda ställe på tomten. Kolonister med otillåtna avloppsledningar har fått böter och anmaning att åtgärda detta inom viss tid - annars blir det mer böter.

Vi vet inte när de kommer och kontrollerar Listudden, men med all sannolikhet kommer de så småningom. Kontrollera och ev åtgärda avloppen i tid, så du följer reglerna och slipper böter. I de nu kontrollerade områdena tittade man bara på avloppen, vi vet inte om de kommer titta på fler saker hos oss, t ex indraget vatten som inte är tillåtet enligt vårt avtal med Stockholm stad och/eller egna duschar.

Den smuts och de näringsämnen som finns i BDT-vattnet (bad, disk, tvätt) ska inte bilda bakterier och sedan rinna ner i grundvattnet eller ut i Flaten. Det är växtrötter som ska ta hand om näringsämnena. Föreningen har ett miljögodkänt duschavlopp vid uthus 4.

Detta är tillåtet:
- utediskbänk med baljor där diskvattnet används till vattning av växter på olika platser i trädgården
- om du har en utedusch, se till att vattnet kan tas om hand för att vattna växter på olika platser med

Godtagbara exempel från miljöförvaltningen:
- diskbänk utan fast avlopp till mark
- en slang som kan förflyttas och därmed sprida små mängder BDT-vatten över en större yta
- tömning av små mängder BDT-vatten sker med diskbalja eller hink.

 

 

Med tanke på covid-19 - och toaletterna

Vattentoaletter och duschar är igång och rengjordes när vattnet kopplades in.
Städlistorna för toaletterna sitter uppe och var och en måste ta sitt ansvar vid besöken.
Vi kan inte kontrollera vem som varit på toa senast och när eller hur det städats. Eget ansvar gäller.
Du som är orolig för smitta kan t ex ta med egen handsprit och ytdesinfektion.
Viktigt är att du inte spolar ner våtservetter eller liknande, då det är är smala rör som går till tanken, som slamsugningsbilen tömmer. Spolar du ner fel saker så är det risk att det blir stopp i avloppet.

Tänk på att guldvatten gör toalettbesöken färre. 1 del urin + 10 delar vatten i en hink blir luktfri gödning för växterna.

Visa hänsyn, tvätta händerna med tvål i 20 sekunder och håll avstånd.

 

 

Vill du göra GA!? Kontakta Månika

 

 

Med anledning av rådande förhållanden runt pandemin:

Expeditionen på Listudden är stängd.
- för att köpa nycklar, kontakta Åke
- för GA, kontakta Månika
- angående byggärenden, kontakta Ewa
- angående överlåtelse av stuga, kontakta Sussie
- angående parkeringsplatser. kontakta Siw

Listuddens dag inställd.

Skördefesten är inställd.

Hobbyhuset på Listudden är stängd.
nu när vi ändå inte kan ha verksamhet där så hoppas vi kunna renovera golvet.

I år har alla 4 timmars GA - även de med slutsiffra 0 i stugnumret.
(eftersom det troligtvis inte blir några fester)

 

 

Invasiva växter på våra kolonilotter

Det finns växter som EU ser som invasiva främmande arter och givetvis finns det invasiva arter som inte går under beteckningen främmande. Naturvårdsverket har listat de som anses så olämpliga att de ska utrotas. Naturvårdsverket har också en lista på arter som är eller riskerar bli invasiva, men som ännu inte omfattas av några regler, exempel på dessa är blomsterlupin, parkslide, vresrot. Vi är nog många som har växter som sprider sig till andras tomter genom fröer i luften eller genom sitt rotsystem. Det kan kanske vara växter vi själva planterat in, men som sedan växt till sig mer än vad vi tänkt oss - eller ogräs som fått fäste i vår koloniträdgård.

Läs mer på denna länk

 

 

Har du som medlem förslag på förändringar inom föreningen?
Undrar du över något gällande föreningen?

Som medlem har du möjlighet att påverka, få information, lämna synpunkter
och arbeta aktivt för förändringar som kan leda till förbättringar.

Skriv ner det du undrar över, har synpunkter på, tänker om hur vår förening fungerar.
Det du skrivit kan du under säsong lämna i expeditionens brevlåda eller direkt till expeditionen
på dess öppettider. Om du hellre vill lämna dina tankar muntligt så kom till expeditionen
under säsong på en lördag mellan kl 11 och 12. Under säsongen 2020 är expeditionen stängd pga pandemin.
Du kan givetvis även e-posta det du skrivit till styrelsen@listudden.com.

Ibland kan du få svar/information direkt, ibland behöver styrelsen gemensamt diskutera
igenom frågan/synpunkterna innan du kan få svar.

Du kan givetvis även skicka in en motion till årsmötet, föreningens högsta beslutande organ.
Då tas den upp för behandling på kommande årsmöte. Motioner ska vara skriftliga och inlämnade senast 30 september.
 

 

Den som har en trädgård
och en boksamling
saknar intet.

Marcus Tullius Cicero (106 f Kr - 43 f Kr)

 

 
Du är besökare nummer
Senaste uppdatering:
30 juli 2020 09:12
 
Alla bilder redigerade med