Senaste uppdatering: 28 mars 2020 08:57 
 

Nytt datum för GA och expeditionens öppnande

Med anledning av rådande situation runt viruset som härjar,
 så senarelägger vi GA-dagen till lördag 30 maj.
Expeditionen avses öppna samma dag, den 30 maj.

Containerdag planeras fortfarande till 9 maj
Gökottan är också tänkt att genomföras 21 maj.

 

 

Våra vägbroar klarar inte tunga fordon

Besiktning av våra broar pågår. Det står klart att broarna inte klarar tunga transporter.
Fordon som väger mer än 2 ton får inte köra över broarna!
Detta innebär att infarten vid kiosken inte kan användas av tunga fordon
- om de inte ska till de stugor som ligger före broarna.

Du som kör en tung bil får inte köra över broarna - kör en annan väg!
Om du beställer en transport som kommer med ett fordon som väger mer än 2 ton måste du ange en väg som de kan åka utan att passera över broarna.

 

 

Bommarna till området är låsta
Alla infarter till området är stängda, aningen med betongklump eller bom.
Bommarna kan du öppna med din vanliga nyckel. Nyckeln måste hänga kvar när bommen är öppen.
Lämna inte bommarna öppna, eftersom då kan obehöriga fordon ta sig in i området.

Sommarvattnet är avstängt
Vintervatten finns vid två platser inom området.
Läs mer om vattnet på Listudden här,

Vintertoaletter
Torrdass finns i uthus 1,2,4 och 5. Det är ett dass per uthus antingen på dam- eller herrsidan.
Undvik att urinera i tunnorna eftersom det är ett tungt arbete att hantera tunnorna,
dessutom föredrar fekaliekomposten fekalier, inte urin.

Sedan 2007 har föreningen en fekaliekompost, där materialet från torrdassen hanteras.
Vi tackar den kolonist som under alla år - och förhoppningsvis många år till -
tar hand om det som hamnar i dasstunnorna!

Sopmolokerna är låsta för säsongen
Låskolven i sopmolokerna är utbytta och din passar inte längre.
Till våren när sophämtningen återupptas så kommer din nyckel passa igen.
Däremellan får du ta med dig dina sopor från Listudden.
Ställ inget utanför molokerna, det drar till sig råttor och kråkor mm som sprider skräpet.

 

 

Årsmötet söndagen 15 mars

Hej alla kolonister!
Här kommer lite info om vårt ovanliga årsmöte.
Protokollet kommer när det är justerat.

Som planerat ställde vi stolarna glest och bjöd på handsprit och handskar för de som ville ha. Vi var närmare 50 personer, varav 35 röstberättigade. Vi tog de nödvändiga beslut som behövdes för att driva föreningen och kunna öppna upp för verksamhet i vår och sommar. Vi hade därför en lite kortare och förändrad dagordning.

Mötet beslutade att godkänna:

 

- 2019 års verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen.
- Budget, arvoden och verksamhetsplan för 2020.
- Styrelsen blev vald.

Övriga punkter bordlades för beslut på sommarmötet, såsom årets kolonist, avtackning av styrelsemedlem, kulturkommitténs information samt lotteri och motioner (så att de som inte kunde eller ville komma på mötet får chans att rösta och tycka till då). Även bullarna sparas till sommarmötet.

Den 16 maj kommer det bli föreläsning om hur man bäst tar hand om sina äppelträd av Görel Kristina Näslund.

Tack alla som kom.
Snart ses vi på vårt paradis Listudden.

Hälsningar styrelsen genom Ewa Asplund, ordförande

 

 

Vad vet du om din stugas historia?

Är din stuga byggd här på Listudden? Eller är den flyttad från någon annat koloniområde?
Det skulle vara kul att fylla på med berättelser om de olika stugorna. Detta är ju kunskap som riskerar att försvinna, glömmas bort.

Varje stuga har ju en egen sida på Listuddens webb. Här kan du själv välja vad du vill ha för presentation av dig själv och stugan. Detta är ju frivilligt och beror helt och hållet vad du känner för. Stugornas webbsidor hittar du om du går in under Stugor i vänster kolumnen.

På samma plats kan man också berätta lite historia om själva stugan. Har den varit med i någon film? Vi har ju några sådana stugor på Listudden. Flyttades stugan från någon annan koloni hit till Listudden? Är det en "Listuddsstuga", byggd enligt ritningarna för just denna typ av stuga?

Du får gärna berätta vad du vet om din stuga - eller kanske om någon annan stuga på området som du har specialkunskap om. Det vore värdefullt att få med sådan information här på webbsidan. Det är ett sätt fylla på Listuddens historia. Vill du berätta, så e-posta webbmaster
Tack på förhand L8

 

 

Invasiva växter på våra kolonilotter

Det finns växter som EU ser som invasiva främmande arter och givetvis finns det invasiva arter som inte går under beteckningen främmande. Naturvårdsverket har listat de som anses så olämpliga att de ska utrotas. Naturvårdsverket har också en lista på arter som är eller riskerar bli invasiva, men som ännu inte omfattas av några regler, exempel på dessa är blomsterlupin, parkslide, vresrot. Vi är nog många som har växter som sprider sig till andras tomter genom fröer i luften eller genom sitt rotsystem. Det kan kanske vara växter vi själva planterat in, men som sedan växt till sig mer än vad vi tänkt oss - eller ogräs som fått fäste i vår koloniträdgård.

Läs mer på denna länk

 

 

Har du som medlem förslag på förändringar inom föreningen?
Undrar du över något gällande föreningen?

Som medlem har du möjlighet att påverka, få information, lämna synpunkter
och arbeta aktivt för förändringar som kan leda till förbättringar.

Skriv ner det du undrar över, har synpunkter på, tänker om hur vår förening fungerar.
Det du skrivit kan du under säsong lämna i expeditionens brevlåda eller direkt till expeditionen
på dess öppettider. Om du hellre vill lämna dina tankar muntligt så kom till expeditionen
under säsong på en lördag mellan kl 11 och 12. Du kan givetvis även e-posta
det du skrivit till styrelsen@listudden.com.

Ibland kan du få svar/information direkt, ibland behöver styrelsen gemensamt diskutera
igenom frågan/synpunkterna innan du kan få svar.

Du kan givetvis även skicka in en motion till årsmötet, föreningens högsta beslutande organ.
Då tas den upp för behandling på kommande årsmöte. Motioner ska vara skriftliga och inlämnade senast 30 september.
 

 

Den som har en trädgård
och en boksamling
saknar intet.

Marcus Tullius Cicero (106 f Kr - 43 f Kr)


Historiska museets rosengård 2 mars 2020

 

 
Du är besökare nummer
Senaste uppdatering:
28 mars 2020 08:57
 
Alla bilder redigerade med