Senaste uppdatering: 16 maj 2021 10:42 
 

GA-dag 29 maj

Första tillfället för gemensamt arbete. Alla ska i år göra minst 4 timmar gemensamt arbete och den 29e maj kan du boka in vad du ska göra denna säsong, både enstaka insatser och säsongsuppdrag som t ex gräsklippning. Sista dagen för GA-jobb är 12 september. Toalettstädning bokas som vanligt i uthusen.

GA-uppdrag finns att hämta vid föreningshuset från  kl 10. Glöm inte att bli rapportera och avpricka ditt fullgjorda uppdrag senast kl 14.


 

 

Stora fordon på Listudden fastnar och förstör

Stora lastbilar kan ha svårt att komma runt i vårt område.
Broarna är inte skapade för att köra tyngre fordon på och det gör att stora, tunga lastbilar kör på de mindre vägarna och där lätt fastnar i kurvorna som inte är tillräckligt tilltagna för att de ska kunna svänga, komma runt. Häckar och trädgårdar kan få sig en ovälkommen törn.

Tänk på det om du beställer leverans eller service!
Tala om redan vid beställning att vi har väldigt smala vägar och att det är bäst att skicka en mindre bil.


 

 

Årsmöte 6 juni kl 13

Årsmötet äger rum på nationaldagen 6 juni kl 13.
Mötet äger rum utomhus vid föreningshuset.
Ta gärna med något att sitta på och eget fika.
Ta gärna med dagordningen och handlingarna, som finns i årshäftet du fick i januari samtidigt som fakturan.

Efter den formella mötesdelen finns utrymme för information och frågor.

Sommarmöte och möte för nya kolonister är inställt i år.


 

 

Pandemin fortsätter ...

Årsmötet äger rum på nationaldagen 6 juni kl 13. Mötet äger rum utomhus vid föreningshuset.
Sommarmöte och möte för nya kolonister är inställt i år.

Midsommarfirandet är inställt även i år och därmed behövs inga förberedande möten.
Midsommardagens lekar är också inställda.

Skottkärreloppisen är inställd.

Hobbyhuset kommer vara stängt under 2021, eftersom det pågår reparation av golvet.

Expeditionen kommer inte vara allmänt öppen denna säsong. Liksom förra året så kan du kontakta följande personer beroende på ditt ärende:
Byggärenden: Ewa/295
P-platser: Siw/145
Nycklar: Åke/165
Stugöverlåtelser: Sussie/73

 

 

Koloniträdgårdsförbundet fyller 100 år

2021 fyller Koloniträdgårdsförbundet 100 år. Kolonirörelsen kom till Sverige strax före sekelskiftet och förbundet bildades 1921.

Under jubileumsåret kommer förbundet ordna bland annat webbinarier, dvs digitala föredrag. Trädkampanjen "Koloni älskar träd" fortsätter och målet är att nå 2000 nya träd och buskar på kolonierna i Sverige. Genom trädkampanjen vill vi visa att koloniområden främjar biologisk mångfald som är ett globalt miljömål som alla kommuner arbetar med.

Webbinarier som redan nu är planerade och efter datumet så finns de tillgängliga på kolonikanalen:
13 januari - Låt städerna och människorna blomstra
28 januari - Lyckas med din tomatodling
10 februari - Invasiva främmande växter
25 februari - Sätt din koloniträdgårdsförening på kartan
11 mars - Planera lotten
18 mars - Plantera ett träd så har du inte levt förgäves
21 april - Beskärning av träd och buskar
5 maj - Skapa en levande och fruktbar jord

Läs mer på Koloniträdgårdsförbundet webbsida

 

Vi behöver nya områdesombud
- är du rätt person för uppdraget?

Det behövs kolonister som tar på sig uppdraget som områdesombud.
Område 1 och 2 behöver någon/några som tar på sig uppdraget. 
Är du intresserad och vill veta mer, så kontakta styrelsen!

 

 

Bäverproblemet i ån

En bäver uppges vara avlivad och jägaren har inte sett tecken på att några fler finns i boet i ån.
Om du ser en bäver, ta kontakt med Linda Sjöberg, stuga 205.   (mars 2021)

 

 

Valberedningen efterlyser:

Vi i valberedningen (Janna och Martin) vill bli fler! Inför årsmötet nästa år efterlyser vi därför ytterligare tre personer, gärna med erfarenhet av föreningsliv eller näringsliv.
Janna bor i område 1 och Martin i område 3 och vi önskar att varje område är representerat i valberedningen. Alltså du i område 2, 4 och 5 - hör av dig!
Valberedningens uppgift är att garantera en långsiktighet i vår förening. Vi ska se till att styrelsen består av kolonister med goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Uppdraget är inte särskilt betungande, men är vi fler blir nätverkandet och letandet efter duktiga styrelsekandidater lättare och roligare.

Är du, eller känner du någon som är sugen på att engagera sig ytterligare i att se till att vår fina förening fortsätter vara fantastisk, ta gärna kontakt med Martin och Janna på valberedningen@listudden.com

 

 

Vad har du för avlopp?

Tre mindre koloniföreningar i Stockholm har fått besök av miljöförvaltningen och blivit inspekterade. De har slagit ner på avlopp som inte är tillåtna, t ex diskbänksavlopp med rör som leder ner i marken till gamla stenkistor eller rör som går ut i vattendrag eller till ett enda ställe på tomten. Kolonister med otillåtna avloppsledningar har fått böter och anmaning att åtgärda detta inom viss tid - annars blir det mer böter.

Vi vet inte när de kommer och kontrollerar Listudden, men med all sannolikhet kommer de så småningom. Kontrollera och ev åtgärda avloppen i tid, så du följer reglerna och slipper böter. I de nu kontrollerade områdena tittade man bara på avloppen, vi vet inte om de kommer titta på fler saker hos oss, t ex indraget vatten som inte är tillåtet enligt vårt avtal med Stockholm stad och/eller egna duschar.

Den smuts och de näringsämnen som finns i BDT-vattnet (bad, disk, tvätt) ska inte bilda bakterier och sedan rinna ner i grundvattnet eller ut i Flaten. Det är växtrötter som ska ta hand om näringsämnena. Föreningen har ett miljögodkänt duschavlopp vid uthus 4.

Detta är tillåtet:
- utediskbänk med baljor där diskvattnet används till vattning av växter på olika platser i trädgården
- om du har en utedusch, se till att vattnet kan tas om hand för att vattna växter på olika platser med

Godtagbara exempel från miljöförvaltningen:
- diskbänk utan fast avlopp till mark
- en slang som kan förflyttas och därmed sprida små mängder BDT-vatten över en större yta
- tömning av små mängder BDT-vatten sker med diskbalja eller hink.

 

 

Invasiva växter på våra kolonilotter

Det finns växter som EU ser som invasiva främmande arter och givetvis finns det invasiva arter som inte går under beteckningen främmande. Naturvårdsverket har listat de som anses så olämpliga att de ska utrotas. Naturvårdsverket har också en lista på arter som är eller riskerar bli invasiva, men som ännu inte omfattas av några regler, exempel på dessa är blomsterlupin, parkslide, vresrot. Vi är nog många som har växter som sprider sig till andras tomter genom fröer i luften eller genom sitt rotsystem. Det kan kanske vara växter vi själva planterat in, men som sedan växt till sig mer än vad vi tänkt oss - eller ogräs som fått fäste i vår koloniträdgård.

Länk till FORs information om invasiva främmande växter

Läs mer på denna länk

 

 

Har du som medlem förslag på förändringar inom föreningen?
Undrar du över något gällande föreningen?

Som medlem har du möjlighet att påverka, få information, lämna synpunkter
och arbeta aktivt för förändringar som kan leda till förbättringar.

Skriv ner det du undrar över, har synpunkter på, tänker om hur vår förening fungerar.
Det du skrivit kan du under säsong lämna i expeditionens brevlåda eller direkt till expeditionen
på dess öppettider. Om du hellre vill lämna dina tankar muntligt så kom till expeditionen
under säsong på en lördag mellan kl 11 och 12. Under säsongen 2020 är expeditionen stängd pga pandemin.
Du kan givetvis även e-posta det du skrivit till styrelsen@listudden.com.

Ibland kan du få svar/information direkt, ibland behöver styrelsen gemensamt diskutera
igenom frågan/synpunkterna innan du kan få svar.

Du kan givetvis även skicka in en motion till årsmötet, föreningens högsta beslutande organ.
Då tas den upp för behandling på kommande årsmöte. Motioner ska vara skriftliga och inlämnade senast 30 september.
 

 

Trädgårdsarbete handlar om att njuta
av lukten av saker som växer i jorden,
bli smutsig utan att känna skuld
och i allmänhet ta sig tid
att njuta av lite lugn och ro

Lindley Karstens


 

 
Du är besökare nummer
Senaste uppdatering:
16 maj 2021 10:42
 
Alla bilder redigerade med