Vatten sprider sig på Listudden

Stora vattenmängder har kommit från ovan sista tiden och vattnet hinner inte rinna bort i önskad hastighet, utan en del fastnar på Listudden på sin väg till sjön Flaten. I vissa källare och stugor finns oönskat vatten. Dagvattenbrunnarna är översvämmade. Flaten har högre vattennivå än vanligt. Fotbollsplanen är ordentligt blöt och Stockholm Vatten arbetar på att hitta orsaken sedan en tid tillbaka. Även det höga vattenläget i andra delar av Listudden är felanmält till Stockholm Vatten.

 

 

 
 

Bommarna ska vara låsta

Se till att du stänger och låser bommen när du passerat
- oavsett om du åker in eller ut ur området.
Läs mer under Info, Vägbommar

 

 
 

Taxering av kolonistugan

Skattemyndigheten har i slutet av september skickat ut nya taxeringsvärden till vissa kolonister. Värdet av stugan har för vissa höjts. Det finns inte någon koppling mellan taxeringsvärdet och det värde som vi får sälja kolonistugan för enligt Stockholm stads regler. Se vidare under Info.

FSSK träffade representanter från Finansdepartementet 2016 och det kom därefter ett förslag att man skulle höja gränsvärdet för fastighetsavgift till 100 000 kr. Vad som därefter hänt i ärendet vet vi inte.

Listuddens styrelse tar förnyade kontakter med FSSK för att återigen ta upp problematiken.

 

 
 

Sommarvattnet är avstängt!

Se till att koppla bort dina anslutningar till vattenposten.
Givetvis ska du även stänga kranen på vattenposten.
Läs mer under Info, Vatten

Vintervatten finns på tvärväg 3 och vid 5ans uthus.

Vintertoaletter finns i uthus 1, 2, 4 och 5.

 

 
 

Livet är inte en fotbollsplan
som man kan rusa över,
utan en trädgård som ska skötas.


 

 
 

Har du som medlem förslag på förändringar inom föreningen?
Undrar du över något gällande föreningen?

Som medlem har du möjlighet att påverka, få information, lämna synpunkter och arbeta aktivt för förändringar som kan leda till förbättringar.

Skriv ner det du undrar över, har synpunkter på, tänker om hur vår förening fungerar. Det du skrivit kan du under säsong lämna i expeditionens brevlåda eller direkt till expeditionen på dess öppettider. Om du hellre vill lämna dina tankar muntligt så kom till expeditionen under säsong på en lördag mellan kl 11 och 12. Du kan givetvis även e-posta det du skrivit till styrelsen@listudden.com.

Ibland kan du få svar/information direkt, ibland behöver styrelsen gemensamt diskutera igenom frågan/synpunkterna innan du kan få svar.

Du kan givetvis även skicka in en motion till årsmötet, föreningens högsta beslutande organ. Då tas den upp för behandling på kommande årsmöte. Motioner ska vara skriftliga och inlämnade senast 30 september.

 

 
Du är besökare nummer
Senaste uppdatering:
09 oktober 2017 19:32
 
Alla bilder redigerade med