Senaste uppdatering: 18 september 2018 16:27 
 

Nya bommen vid kiosken är monterad!

Det är samma nyckel som tidigare. Det krävs att bommen är stängd och låst för att du ska kunna ta ut din nyckel, alltså hänger din nyckel kvar i bommen när du kör in/ut - och när du gjort det låser du bommen och tar med dig din nyckel. Förhoppningsvis minskar slarvet med att bommen står öppen och obehörig trafik tar sig in.


 

 

Äpplen har det blivit många i år

Som vi alla vet får inte äpplen lämnas i kvisthögarna!
Stockholm stad hämtar våra kvisthögar - under förutsättning att det bara är kvistar i dem.
Tyvärr finns det kolonister som slängt äpplen i dessa högar också!!!

Fallfrukt lämnas bäst till Trädgårdsåtervinningen i Högdalen som gör biogas av fallfrukten och SLs bussar går på biogas! Har du inte möjlighet att själv köra dit din fallfrukt, kanske du har en granne som kan hjälpa dig!

 

 

Motioner till årsmötet i mars

Det är hög tid att skriva ihop och skicka in motioner till Listuddens årsmöte i mars 2019. Motionerna ska vara inlämnade senast 30 september. Skicka in din motion per e-post eller till föreningens postadress. Läs mer på denna länk.
 

 

Cykelbana längs Flatenvägen

Det kommer att anläggas en cykelbana längs Flatenvägen mellan avfarten från Tyresövägen och Tätorpsvägen.

Nu är man på g !
För oss är det kanske bra att det dröjt till hösten, så vi slapp besväret under säsongen
- vi får hoppas de blir klara till våren.

Flatenvägen kommer huvudsakligen breddas på den södra sidan där det idag finns en smalare gång/cykelväg med upphöjd trottoar. Breddningen av gång/cykeldelen av vägen kommer delvis ske genom en avsmalning av bil-körbanorna, resterande breddning kommer huvudsakligen ske söderut eftersom det norrut är för nära Tyresövägen.

Kommunens beskrivning av arbetet kan du läsa här.

Provtryckning av skorstenar inför sprängning ska ha skett i berörda stugor 11 och 12 september.
Läs mer om vilka stugor som ska provtryckas genom att nå detaljerad karta på denna länk
Läs brevet med mer information som Nitro Consult, som kommer provtrycka skorstenarna, skickat.
Övriga kolonistugor inom riskområdet kommer att fasadbesiktigas under samma vecka.

 

 


Den som sa att ett välgjort arbete
aldrig behöver göras om har aldrig
rensat ogräs i en trädgård!


 

 
 

Har du som medlem förslag på förändringar inom föreningen?
Undrar du över något gällande föreningen?

Som medlem har du möjlighet att påverka, få information, lämna synpunkter
och arbeta aktivt för förändringar som kan leda till förbättringar.

Skriv ner det du undrar över, har synpunkter på, tänker om hur vår förening fungerar.
Det du skrivit kan du under säsong lämna i expeditionens brevlåda eller direkt till expeditionen
på dess öppettider. Om du hellre vill lämna dina tankar muntligt så kom till expeditionen
under säsong på en lördag mellan kl 11 och 12. Du kan givetvis även e-posta
det du skrivit till styrelsen@listudden.com.

Ibland kan du få svar/information direkt, ibland behöver styrelsen gemensamt diskutera
igenom frågan/synpunkterna innan du kan få svar.

Du kan givetvis även skicka in en motion till årsmötet, föreningens högsta beslutande organ.
Då tas den upp för behandling på kommande årsmöte. Motioner ska vara skriftliga och inlämnade senast 30 september.
 

 
Du är besökare nummer
Senaste uppdatering:
18 september 2018 16:27
 
Alla bilder redigerade med