Senaste uppdatering: 14 maj 2018 09:00 
 Listuddsfloden från annat perspektiv
foto Walfrid Montén/166

 

 
16 juni trädgårdsloppis
på festplatsen


 

 

Cykelbana längs Flatenvägen

Med start i april kommer kommunen anlägga en cykelbana längs Flatenvägen mellan avfarten från Tyresövägen och Tätorpsvägen.

Flatenvägen kommer huvudsakligen breddas på den södra sidan där det idag finns en smalare gång/cykelväg med upphöjd trottoar. Breddningen av gång/cykeldelen av vägen kommer delvis ske genom en avsmalning av bil-körbanorna, resterande breddning kommer huvudsakligen ske söderut eftersom det norrut är för nära Tyresövägen.

Inga koloniträdgårdar kommer påverkas mer än besväret och antagligen damm under byggtiden. Infarterna från Flatenvägen till Listudden kommer påverkas, men förhoppningsvis kommer vi kunna använda infarterna under större delen av byggtiden. Något slutdatum har inte angetts.

Kommunens beskrivning av arbetet kan du läsa här.


 

 


Den som sa att ett välgjort arbete
aldrig behöver göras om har aldrig
rensat ogräs i en trädgård!


 

 
 

Har du som medlem förslag på förändringar inom föreningen?
Undrar du över något gällande föreningen?

Som medlem har du möjlighet att påverka, få information, lämna synpunkter
och arbeta aktivt för förändringar som kan leda till förbättringar.

Skriv ner det du undrar över, har synpunkter på, tänker om hur vår förening fungerar.
Det du skrivit kan du under säsong lämna i expeditionens brevlåda eller direkt till expeditionen
på dess öppettider. Om du hellre vill lämna dina tankar muntligt så kom till expeditionen
under säsong på en lördag mellan kl 11 och 12. Du kan givetvis även e-posta
det du skrivit till styrelsen@listudden.com.

Ibland kan du få svar/information direkt, ibland behöver styrelsen gemensamt diskutera
igenom frågan/synpunkterna innan du kan få svar.

Du kan givetvis även skicka in en motion till årsmötet, föreningens högsta beslutande organ.
Då tas den upp för behandling på kommande årsmöte. Motioner ska vara skriftliga och inlämnade senast 30 september.
 

 
Du är besökare nummer
Senaste uppdatering:
14 maj 2018 09:00
 
Alla bilder redigerade med