Senaste uppdatering: 17 augusti 2018 16:06 
 
Pub-kväll med allsång
eller
Allsång med pub-kväll

1 september vid föreningshuset


 

 
Mobila miljöstationen

26 augusti kl 13.45-15
Denna dag och tid har du möjlighet att lämna ditt farliga avfall
och din småelektronik som du vill bli av med.
Mobila miljöstationen stannar vid återvinningscentralen vid kiosken.

Tack Stockholm Vatten&Avfall som ger oss denna service!


 

 
Skördefest

15 september kl 12-14
vid föreningshuset
 
 

 
Stockholm Urban Garden Show
8-9 september
Drakenbergsparken (Tanto)

Detta ska bli en härlig trädgårdsfest där vi tillsammans står upp för odlingens plats i staden.

Du kan själv delta på flera sätt:
- sälja ditt egna på höstmarknaden
- som volontär se denna länk för tider
- skapa en ätbar utställning

 

 
Var varsam med våra ormar

 

Av våra svenska ormar är det bara huggormen som är giftig, men den går aldrig till anfall och biter inte om man inte trampar nästan rätt på den den. Alla andra ormar är ofarliga.

Alla ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar.

Huggormen är ett nyttigt djur som håller undan sorkar och möss. Den kan vara obehaglig att ha på tomten om där finns småbarn eller hundar och du får flytta en huggorm från din tomt. Läs hur du bäst gör och få mer information på https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Rad/Orm-pa-tomten/
 

 
Adoptera ett väghindersrör!

På årsmötet väcktes en idé om adoption av betongrör. Du kan själv eller tillsammans med andra adoptera ett väghindersrör. Märk upp det med en skylt (som går att ta bort) där det står stugnummer till er som ska sköta röret. Plantera växter och smycka efter egen fantasi. Fröer och solcellslampa finns att hämta på expeditionen där du också berättar vilket rör du adopterat. Reflexerna ska finnas kvar (har de blivit dåliga ska de ersättas) och du får inte måla röret.

På Skördefesten i september kommer det röstas fram vem eller vilka som har lyckats med bäst inspiration av sitt adopterade väghindersrör.
 

 
Midsommarlotteri

 

 
Cykelbana längs Flatenvägen

Med start i april kommer kommunen anlägga en cykelbana längs Flatenvägen mellan avfarten från Tyresövägen och Tätorpsvägen. Enligt kommunens information var det april 2018 som starten skulle ske, men det verkar dröja, eller är de på gång nu?

Flatenvägen kommer huvudsakligen breddas på den södra sidan där det idag finns en smalare gång/cykelväg med upphöjd trottoar. Breddningen av gång/cykeldelen av vägen kommer delvis ske genom en avsmalning av bil-körbanorna, resterande breddning kommer huvudsakligen ske söderut eftersom det norrut är för nära Tyresövägen.

Inga koloniträdgårdar kommer påverkas mer än besväret och antagligen damm under byggtiden. Infarterna från Flatenvägen till Listudden kommer påverkas, men förhoppningsvis kommer vi kunna använda infarterna under större delen av byggtiden. Något slutdatum har inte angetts.

Kommunens beskrivning av arbetet kan du läsa här.


 

 


Den som sa att ett välgjort arbete
aldrig behöver göras om har aldrig
rensat ogräs i en trädgård!


 

 
 

Har du som medlem förslag på förändringar inom föreningen?
Undrar du över något gällande föreningen?

Som medlem har du möjlighet att påverka, få information, lämna synpunkter
och arbeta aktivt för förändringar som kan leda till förbättringar.

Skriv ner det du undrar över, har synpunkter på, tänker om hur vår förening fungerar.
Det du skrivit kan du under säsong lämna i expeditionens brevlåda eller direkt till expeditionen
på dess öppettider. Om du hellre vill lämna dina tankar muntligt så kom till expeditionen
under säsong på en lördag mellan kl 11 och 12. Du kan givetvis även e-posta
det du skrivit till styrelsen@listudden.com.

Ibland kan du få svar/information direkt, ibland behöver styrelsen gemensamt diskutera
igenom frågan/synpunkterna innan du kan få svar.

Du kan givetvis även skicka in en motion till årsmötet, föreningens högsta beslutande organ.
Då tas den upp för behandling på kommande årsmöte. Motioner ska vara skriftliga och inlämnade senast 30 september.
 

 
Du är besökare nummer
Senaste uppdatering:
17 augusti 2018 16:06
 
Alla bilder redigerade med