Kalender 2021


18
april
Festfixarmöte för alla med slutsiffra 1.
kl 15 i föreningshuset.
 

april Sopmolokerna öppnar för säsongen.

april Vattnet kopplas på och vattentoaletterna öppnas när det klimatmässigt är lämpligt. Se till att du tagit bort dina egna kopplingar till kranen för att undvika blöt överraskning och att kranen på stolpen är stängd. Läs mer under info-sidan vatten.

24
april
Ekudden - Naturskyddsföreningen. Fagning av Ekuddens äng kl 10-15. Ängen vid Ekudden sköts sedan 1990 av Söderortskretsen, en del i Stockholmskretsen av Naturskyddsföreningen. Vi räfsar bort fjolårslöv och gamla kvistar för att ge plats åt ängsblommorna. Mellan arbetspassen njuter vi av vårblommor, fångelsång och fika. Ta med matsäck oh arbetslust. SNF står för redskapen. https://stockholm.naturskyddsforeningen.se/


8
maj
Containrar för grovsopor finns utplacerade dels vid parkeringen vid kiosken och dels vid infart från Flatenvägen.

Containrarna är bemannade och öppna från kl 9 och till de är fyllda eller som längst till kl 17. Inget får lämnas vid containrarna då de är obemannade.

Du får inte kasta stenar, bildäck, färgburkar, vitvaror eller elektronik i dessa. Ej heller bildäck eller trädgårdsavfall som kan komposteras. Har du bil så kör bort ditt skräp själv till Högdalen eller Östberga återvinningsanläggning. Då ökar chansen för att de som inte har bil får plats med sitt skräp i containrarna. Har du dragkrok på bilen kan du  hyra förenings släpkärra om det behövs.


13
maj
Gökotta kl 7 på Ekudden, där vi förhoppningsvis hör gökarna!

Tipspromenad startar ovanför stuga 257 och leder till Ekudden där föreningen bjuder på sill med tilltugg. Ta själv med dryck att skölja ner det ätna med, liksom tallrik, glas och bestick och gärna något att sitta på.

Efteråt blir det kaffe på föreningshusets veranda.


29
maj
GA - Gemensamhetsarbete, första tillfället för säsongen. Samling vid föreningshuset kl 10. Om du redan nu vet vad du kan hjälpa till med så kontakta GA-ansvariga. Det finns säsongsuppdrag som du kan åta dig.

Avslutas med avprickning kl 14. Det är ditt eget ansvar att se till att du blir ordentligt avprickad för din insats under dagen.


Varje vecka under säsong - specifika datum står längre ner


tisdagar Boulekväll på banan bakom fotbollsplanen.
Vi börjar kl 18. Kolla med Lotta/95

Speciella datum


6 juni Årsmöte kl 13 på tunet vid Föreningshuset


juni
Skottkärreloppis kl 12-14 på dansbanan och tunet vid föreningshuset.
Passa på att rensa saker som bara ligger och inte används. Fyll din skottkärra eller annat. Ta med en presenning (om våra bord tar slut), kom sedan till dansbanan och sälj dina egna saker åt dig själv.

Kulturkommittén arrangerar och håller i serveringen.


13
juni
Festfixarmöte, uppföljning kl 13 i föreningshuset.  

25
j
uni
Fira Midsommar på Listudden:

kl 10 Kom och klä midsommarstången! Ta med blommor och grönt så skapar vi en vacker midsommarstång tillsammans.

kl 14-16 Midsommarstången reses och därefter ringdans kring midsommarstången. Fiskdamm med ständigt napp. Tombola mm och kaffeserveringen med hembakat är öppen.

kl 19-24 Festplatsen är öppnar för kvällen. Dans till levande orkester på dansbanan, tombola, skjutbana, kaffe/chokladhjul, bollkastning. Serveringen är öppen.


26
juni
Midsommarlekar kl 14 på tunet - för barn i alla åldrar.

3
juli
Informationsträff för dig som är ny kolonist kl 11
i föreningshuset. Du som fortfarande känner dig som ny kolonist är också välkommen. Du har här möjlighet att bekanta dig med styrelsemedlemmar och andra kolonister.

3
juli

Sommarmöte kl 13 på dansbanan. Innan mötet kan du hämta din faktura för höstarrende mm - för att minska föreningens portokostnader.


juli Listuddens Idrottsförening har årsmöte.
Se information på anslagstavlorna.


aug
Listuddens dag kl 12-14
Här finns möjlighet att sälja hantverk i  form av keramik, vävnader, mattor, smycken, stickat, träslöjd, sylt, saft, inläggningar, hembakat, honung och andra produkter. Du kan boka bord genom kulturkommittén, affischer kommer närmare dagen.

Teckningsutställning för alla barn, lämna din teckning i brevlådan på föreningshusets veranda. Tipspromenad barn och vuxna.

Kulturkommittén arrangerar och håller i kaffeservering och korvgrillning.


8
aug

Ekudden - Naturskyddsföreningen. Slåtter på Ekudden kl 10- ca 15.
Ängen vid Ekudden sköts sedan 1990 av Söderortskretsen, en del i Stockholmskretsen av Naturskyddsföreningen. Vi slår ängarna med lie. Efteråt räfsar vi och tar bort det slagna gräset. Ju fler vi blir desto roligare har vi och desto större yta klarar vi av att sköta. Kläder efter väder och heltäckande skor. Ta med fika och arbetslust. Kretsen håller med liar och räfsor. https://stockholm.naturskyddsforeningen.se/


aug

Listuddens IF arrangerar olika idrottstävlingar
Se information på anslagstavlorna.


aug

Mobila miljöstationen besöker Listudden
Sth Vatten 08 522 120 00 i samarbete med Ragnsells


28
aug

Koloniträdgårdarnas dag. Kolonitrådgårdsförbundet fyller 100 år i år


11
sept
Skördefest kl 12 vid föreningshuset
Vem har pimpat det vackraste väghindret/betongröret?
Har du Listuddens högsta, största eller roligaste ...
Köp och sälj årets odlingsresultat i rent eller förädlat skick.

12
sept
GA - Gemensamhetsarbete, sista tillfället för säsongen. Samling vid föreningshuset kl 10. Avslutas med korvgrillning och avprickning kl. 14. Det är ditt eget ansvar att se till att du blir ordentligt avprickad för din insats under dagen eller säsongen.

25
sept
Äpplets dag
Riksförbundet Svensk Trädgård har instiftat dagen som äpplets dag.
Läs mer på äpplets webbsida

30
sept
Sista dagen för att lämna in motioner till årsmötet.

sept/
okt
Grindarna till området stängs. Se till att hålla dem stängda och låsta så inte obehörig trafik rör sig i området.

okt Sommarvattnet stängs. Du måste dessförinnan stänga av ditt vatten vid stolpen och ta bort din tillkoppling, vilket minskar risken för blöt överraskning till våren. Kranen på stolpen ska vara stängd när du släppt vattentrycket.

Vintervatten finns att tillgå på två tappställen inom området. Läs mer på info-sidans vatten.


okt Sopmolokerna stängs för säsongen. Låskolvarna byts ut och därför kommer inte sopnyckeln passa på vintern, men den kommer att fungera i låset igen i vår. Under vintern passar sopnyckeln till vägbommarna.

nov Ekudden - Naturskyddsföreningen. Höststädning på kretsens egen äng i Flatens naturreservat. Vi plockar ihop och eldar kvistar och grenar från årets röjningar samt rensar skräp från stranden. Naturskyddsföreningen står för redskapen. Ta på oömma kläder. När elden har övergått till glöd är det mysigt att grilla, så fyll din matsäck med varm dryck och något att grilla. https://stockholm.naturskyddsforeningen.se/


Till Startsidan