Kalender 2019


Kalender


nov Ekudden - Naturskyddsföreningen. Höststädning på Söderortskretsens egen äng i Flatens naturreservat. Vi plockar ihop och eldar kvistar och grenar från årets röjningar samt rensar skräp från stranden. Naturskyddsföreningen står för redskapen. Ta på oömma kläder. När elden har övergått till glöd är det mysigt att grilla, så fyll din matsäck med varm dryck och något att grilla. http://soderort.naturskyddsforeningen.se/


3
dec
Plast - hur ska vi tänka om plast och odling? Nätverket SoS har bjudit in Åsa Stenmarck, regeringens plastutredare och resurs-, avfalls-, konsumtionsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet. Läs mer på denna länk


Till Startsidan