Rundvandring bild 16


1:a Tvärvägen är som framgår av namnet den första vägen som "går på tvären" dvs i öst-västlig riktning. Här kan vi skåda stugorna 61-67 på babords sida och 69-74 på styrbords sida.


Foto: Åke Holm/165

Till kartan

Till Startsidan