Rundvandring bild 5


Selins väg böjer av och fortsätter sedan rakt upp till infart 1.

På vänstra sidan ligger stugorna 24-1 och på den högra 25-43.


Foto: Åke Holm/165

Till kartan

Till Startsidan